Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftetidrottslyftet

Idrottslyftet 2017

Ansökan för idrottslyftet 2017 kommer öppnas under sista veckan i januari. För er som har projekt innan dess kommer det att gå att söka i efterhand.

 Idrottslyftet är den största barn- och ungdomssatsningen hittills.

Riksidrottsförbundet har av regeringen fått 500 miljoner kronor för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet i det som kallas Idrottslyftet.

 

Idrottslyftet 2016 och syfte och mål

Under 2016 ska alla förbund med stöd från RF/SISU Idrottsutbildarna kartlägga och analysera verksamheten för barn och unga, i första hand på strukturell nivå, för att på bästa sätt kunna utveckla barn och ungdomsverksamheten de kommande åren. Utifrån denna kartläggning görs sedan en behovsanalys i syfte att identifiera basutvecklingsbehoven för respektive förbund. Basutvecklingsbehoven omsätts sedan i en utvecklingsplan för perioden 2017-2019. Angelica Källström har anställts av DSF för att genomföra denna analys och utvecklingsplan.

Under 2016 är utgångspunkten att DSF, utöver att ta fram sin utvecklingsplan, genomför insatser i linje med syftet ”Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 – 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Syfte: Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Mål: att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år. Där utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn-och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening.

DSF:s föreningar har blivit tilldelade 806 000 kr under Idrottslyftet 2016, det är ur denna pott pengar som föreningen kan söka bidrag.

 

Vad kan föreningen söka bidrag för?
Projekt kommer att beviljas inom fyra områden

 • Dans i Skola och på Fritids
 • Utbildningssatsningar
 • Föreningsaktiviteter
 • Fria Projekt

 Vi hittar inga paket som passar in på vårt projekt?

Om det ni vill ansöka om bidrag för inte ryms inom något av paketen söker ni bidrag för ett ”fritt/ospecificerat” projekt.

 

Hur ansöker vi?
Ansökan görs via Idrottslyftsmodulen som finns på föreningens sida i IdrottOnline. En medlem med inloggningsuppgifter kan skapa ansökan, men endast ordförande, kassör och idrottslyftsansvarig kan skicka in den. Därför måste dessa tre personer vara registrerade i systemet med respektive roll. 

Ansökningstiden är löpande fram till och med 30 november 2016. Inkomna ansökningar kommer att behandlas under sista veckan varje månad, med reservation för juni, juli och augusti.
Ansökan skall vara gjord innan projektet startar.

 

Vad ska ansökan innehålla?
Namnge ansökan med namnet på projektet och ange vilken kategorin (Utbildning, Föreningsaktiviteter eller Dans i Skola) ansökan avser alternativt ”Ospecificerat projekt”.

I själva ansökan beskriver ni aktiviteten, vad bidraget skall användas till samt vad ni förväntar er av projektet.
Ansöker ni om flera paket inom ett och samma projekt skriver ni en ansökan per paket.

Vilka bestämmelser finns det?

 • Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Danssporten vill, Idrotten vill och barnrättskonventionen.
 • Idrottslyftet riktas mot barn och ungdomar i åldern 7-25 år.
 • Ni kan söka för verksamhet som utförs inom perioden 1 januari – 31 december 2016 (OBS! ansökan ska vara gjord innan projektet startar).
 • Föreningen skall ha lämnat in Föreningsrapporten och betalt årsavgift till DSF.
 • Ansökan måste göras i Idrottslyftsmodulen i IdrottOnline.
 • Återrapportering av projektet skall genomföras och detta görs i IdrottOnline.
 • Föreningen måste redovisa LOK-stöd som påvisar utökad aktivitet under eller som en följd av projektet.
 • Föreningen måste skriva om projektet i föreningens verksamhetsberättelse.
 • Föreningen kan bli återbetalningsskyldig om: 
  projektet inte genomförs enligt plan, om kvitton eller annan ekonomisk redovisning inte lämnas in eller om återrapporteringen inte genomförs.
 • Tidigare avslutade projekt måste vara redovisade för att föreningen skall kunna få ett nytt bidrag.

Vad händer om projektet beviljas medel?

  • Bidrag utbetalas med halva beloppet vid beviljad ansökan och resterande belopp efter inskickad återrapportering.
  • Bidrag betalas ut till det föreningskonto som står angivet i IdrottOnline och kan aldrig överstiga de faktiska kostnaderna för projektet.
  • Efter avslutat projekt avrapporteras det med en ekonomisk redovisning innehållande faktura, kvitto och/eller kontoutdrag.
  • En skriftlig återrapport görs i IdrottOnline efter projektets slut.

 

Vad innehåller de olika paketen som går att söka bidrag för?

Paket Föreningsaktiviteter

 • Dagaktivitet – Minst 10 deltagare under en dag. Max 3 000 kr.
 • Dagläger – Minst 2 dagar med minst 10 deltagare utan övernattning.
  Max 3 000 kr per dag.
 • Läger – Minst 2 dagar med minst 10 deltagare och övernattning. Max 5 000 kr per dag.

Föreningen kan beviljas max 20 000 kr inom kategori Föreningsaktiviteter under 2016.

Paket Utbildning

 • Vi kommer även under 2016  bevilja medel för utveckling av ledare inom föreningen, men vi ser gärna att det finns en utvecklingsplan inom föreningen så att utbildningssatsningen blir en del av ett genomtänkt arbete. SISU-Idrottsutbildarna är en bra resurs för de föreningar som behöver hjälp med att få till en Utvecklingsplan.
  Satsningar som genomförs tillsammans med SISU välkomnas.
 • Möjliga belopp att söka per deltagare och utbildning finns att läsa här.(kommer snart)

Föreningen kan beviljas max 20 000 kr inom kategori Utbildning under 2016

Dans i Skolan och på Fritids

 • DSF:s centrala projekt som syftar till att via Skolan och Fritids skapa intresse för dans hos barn och ungdomar.
  Läs mer om projektet här 

Föreningen kan beviljas max 40 000 kr inom ”Dans i Skolan och på Fritids” under 2016

Fria Projekt

 • Möjlighet för föreningarna att söka bidrag för projekt som ligger i linje för Idrottslyftets mål och i linje med Anvisningarna för Barn- och Ungdomsidrott, som inte passar in under någon annan inriktning.

Föreningen kan beviljas max 20 000 kr inom ”Fria Projekt” under 2016


Föreningen kan beviljas max 30 000 kr via Idrottslyftet 2016 av de medel som DSF har att fördela. Det beloppet exkluderar satsningar på Dans i Skolan och på Fritids

 

En sammanställning av denna information finns i pdf-format här. (Uppdateras kommer snart)

 

Kontakt

Frågor kring Idrottslyftet och dess ansökningsförfarande kan ställas till Angelica Källström på Danssportförbundets kansli, 086996531

Frågor som rör drift och tekniska problem hänvisas till IdrottOnlines support, för att komma dit klickar du här

Användbara länkar:

 

Uppdaterad: 2017-01-16 22:21
Skribent: DSF Kansli

1_Dans_i_skolan

1_Utbildningar

Idrottstipset

1_play

 

logos

SM i Dans

idrottslyftet

 

Sverigekarta

 

 

Postadress:
Svenska Danssportförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-699 60 00
E-post: This is a mailto link