Hoppa till sidans innehåll

Vad kan man söka?


Vad kan föreningen söka bidrag för?

DSF diskuterar varje år vilken typ av aktiviteter som kan stöttas med pengar från Riksidrottsförbundets (RF) bidragssystem ”Idrottslyftet”.  RF har vissa riktlinjer och det är utifrån dessa som DSF i kan forma sina områden för bidrag.

Projekt kommer, under 2017, att beviljas inom fyra huvudområden plus området ”Övrigt” enligt följande:

                          Utbildning

                          Tävling

                          Träning

                          Förening

                          Övrigt  (i samråd med förbundet)

 

Upptatering 20170323

Pågrund av att DSF vill att fler förenignar ska få möjlighet till bidrag,
så kommer förenignara i första hand max att få beviljat för 30 000.

Det finns möjlighet att detta kommer att justeras under året.

 Det finns några bestämmelser vi vill att ni läser igenom innan ni ansöker:

 • Idrottslyftet riktas mot barn och unga i åldern 7-25 år.
 • Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Danssporten vill, Idrotten vill och barnrättskonventionen.
 • Ni kan söka för verksamhet som utförs inom perioden 1 januari – 31 december 2017 (OBS! ansökan ska vara gjord innan projektet startar).
 • Föreningen skall ha lämnat in Föreningsrapporten och betalt årsavgift till DSF.
 • Ansökan måste göras i Idrottslyftsmodulen i IdrottOnline.
 • Återrapportering av projektet skall genomföras och detta görs i IdrottOnline.
 • Föreningen måste redovisa LOK-stöd som påvisar utökad aktivitet under eller som en följd av projektet.
 • Föreningen måste skriva om projektet i föreningens verksamhetsberättelse.
 • Föreningen kan bli återbetalningsskyldig om:

-projektet inte genomförs enligt plan

-om kvitton eller annan ekonomisk redovisning inte kan lämnas in vid kontroll

-om återrapporteringen inte genomförs.

 • Tidigare avslutade projekt måste vara redovisade för att föreningen skall kunna få ett nytt bidrag.

Vad innehåller de olika paketen som går att söka bidrag för?

Område-Utbildning

Detta projekt syftar till att stötta utvecklingen på arbete och aktiviteter i föreningarna.

Som förening kan ni söka för alla olika utbildningar och utbildningsprojekt.

Vi tror, att genom att höja utbildningsnivåerna, så höjs också kvalitén på våra föreningsaktiviteter.
Föreningsmedlemmar ska erbjudas  utbildning  som ökar deras idrottskunskaper, stimulerar intresset för att medverka i föreningens utveckling och ger personlig utveckling.
Ungdomar ska erbjudas utbildning som hjälper dem att utvecklas såväl personligt och socialt som idrottsligt samt ger dem möjligheter att ta ansvar för och påverka sin situation i föreningen.
Idrottens föreningsliv är en viktig miljö för lärande för många barn och ungdomar. Utbildningen ska organiseras med hänsyn till människors olika förutsättningar så att den, så långt som möjligt, ger varje individ möjlighet att utveckla sin personliga ambition, sitt intresse och sin talang.

För att kunna godkänna ansökningar ser vi gärna att det finns en utvecklingsplan inom föreningen så att utbildningssatsningen blir en del av ett genomtänkt arbete. SISU-Idrottsutbildarna är en bra resurs för de föreningar som behöver hjälp med att forma en utvecklingsplan.

Utbildningar sanktionerade av Svenska Danssportförbundet kommer att prioriteras gentemot andra aktörer om det behövs.

Uppdatering 20170323

 • Ange, i ansökan, hur mycket deltagaravgift är för utbildningarn som ni söker för är.
 • Riktlinjen är att föreningen får 50% av deltagaravgiften. I första hand kommer det inte gå ut bidrag för resor och logi.


Föreningen kan beviljas max 20 000 kr inom utbildning

 

Område - Tävling

-Tävlingsformen, tävlingsupplägg och evenemang

Detta område syftar till att stimulera föreningen till att utveckla tävlingar och evenemang för barn och unga 7-25 år.

Tävling kan vara positivt men resultatet bör inte vara i fokus. Det är också viktigt att alla får vara med. Det är viktigt att poängtera att även om huvuddelen av barn och ungdomars idrottsliv består av lek och träning är tävlingen det viktigaste för många. Därför måste förbunden fundera över vilka signaler tävlingssystemen sänder ut om vad som ska premieras i olika åldrar.

Om långsiktiga resultat, motorisk utveckling och glädje ska uppmuntras får inte tävlingen premiera kortsiktiga resultat och ge tydliga fördelar till de tidigt utvecklade barnen och ungdomarna. Att låta mindre utvecklade barn "stå vid" sidan av kommer aldrig vara utvecklande för de individerna.

Att prestera i kamp med andra ger för många barn och ungdomar liksom för oss vuxna mening till den träning de lägger ner. Men, det är viktigt att komma ihåg att tävlingen ofta inte är den enda drivkraften för barn och unga. Utformningen av tävlingen har stor betydelse. Ser tävlingen ut på ett visst sätt, signalerar det vad som är viktigt att träna på för att lyckas. Detta gör att progressionen och tävlingsstrukturen i de flesta idrotter styr i vilken fas barn och ungdomar tränar på olika moment.

Föreningen kan beviljas max 20 000 kr inom Tävling

 

Område -Träning

Detta område syftar till att utveckla de träningssätt vi i dag använder för våra barn och unga 7- 25 år

I många fall är träningarna för barn utformade utifrån hur vi tränar vuxna. Här vill vi ge föreningarna möjlighet att tänka nytt och ta inspiration från andra idrotter och verksamheter. Hur kan vi utforma vår träningsverksamhet för att få fler barn och unga till vår verksamhet och hur får vi dom att stanna kvar längre.

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och ambitionsnivåer.  I de flesta idrotter är det viktigt att man provar olika grenar från början och sen för att senare specialisera sig. Detta är att förorda för att barn och ungdomar skall kunna hitta rätt i sin idrott och nå framtida idrottsframgångar då de är äldre. I dag vet vi mer än tidigare om hur barn och ungdomar ska träna, mycket i samhället förändrats och träningen kanske därför ser helt annorlunda ut idag jämfört med det vi tidigare har varit i kontakt med. Vad tycker barn och unga i dag är häftigt/roligt. Hur kan vi paketera in dansandet så att de attraheras.

Föreningen kan beviljas max 20 000 kr inom Träning

 

Område- Förening

Attraktivare föreningar, hur skapar man mervärde för medlemmarna?

Idrott ger gemenskap. Hur kan vi få fler att engagera sig, aktiviteter att passa fler? Det finns mer än bara träning och tävling i en förening. Hur får vi medlemmarna att känna ett mervärde av att vara med i en förening? Hur kan föreningen följa med i samhällets utveckling? Vad är de som attraherar medlemmarna?

För många är kamratskapet i föreningen ett avgörande skäl att engagera sig. Föreningen är en trygg social gemenskap. Barn och ungdomar lär sig att respektera och umgås med andra människor både inom sin grupp och över ”gränser” så som generationer, kulturer och etnicitet. Genom föreningens ledare  får de positiva vuxna förebilder och samhörigheten i föreningen motverkar människors isolering. Idrott i förening ger därmed ett mervärde som ska vara tillgängligt för alla.

I idrottsrörelsen är medlemmarna med av egen fri vilja. De utformar och leder själva samheten.
Att vara delaktig och ta gemensamt ansvar ger verksamheten ett mervärde.Hundratusentals ledare de bidrar till en positiv utveckling i samhället, samtidigt som de får mycket tillbaka i form av egen utveckling och delaktighet i idrottens gemenskap och glädje.  Det ideella engagemanget utgör i sig en grundläggande kraft att värna om. Det är idrottens kännemärke. De ideella ledarna ska erkännas, uppmuntras och ges möjlighet till utveckling. Hur kan vi som föreningar skapa en ännu bättre föreningsverksamhet?

Föreningen kan beviljas max 20 000 kr inom Förening

 

Område – Övrigt

Detta är en möjlighet för föreningarna att söka bidrag för projekt som inte passar in under något annat område men som ligger i linje med Idrottslyftets mål och RF:s Anvisningar för Barn- och Ungdomsidrott.

Föreningen kan beviljas max 30 000 kr via Idrottslyftet 2017 av de medel som DSF har att fördela.

Denna information finns i pdf-format här.

Vi hittar ingaområden som passar in på vårt projekt?

Vill ni ändå pröva att få bidrag till er idé kan ni söka under kategorin ”Övrigt” men kontakta då också Angelica Källström för att diskutera projektets utformning innan ni söker.

Hur ansöker vi?

Ansökan görs via Idrottslyftsmodulen som finns på föreningens sida i IdrottOnline.

En ledare eller aktiv med inloggningsuppgifter kan skapa ansökan, men endast ordförande, kassör och idrottslyftsansvarig kan skicka in den. Därför måste dessa tre personer vara registrerade i systemet med respektive roll.

Ansökningstiden är löpande fram till och med 30 november 2017

Inkomna ansökningar kommer att behandlas löpande men har man inte fått återkoppling i anslutning till ansökan kommer det ske under sista veckan varje månad, med reservation för juni, juli och augusti.

Ansökan skall vara gjord innan projektet startar.

Från 2018 kommer idrottslyftet ha olika ansökningsperioder.

Vad ska ansökan innehålla?

I ansökan beskriver ni projektet, vad bidraget skall användas till samt vad ni förväntar er av projektet.
Ansöker ni om flera projekt inom ett och samma område skriver ni en ansökan per projekt.

Vilka bestämmelser finns det?

 • Idrottslyftet riktas mot barn och unga i åldern 7-25 år.
 • Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Danssporten vill, Idrotten vill och barnrättskonventionen.
 • Ni kan söka för verksamhet som utförs inom perioden 1 januari – 31 december 2017 (OBS! ansökan ska vara gjord innan projektet startar).
 • Föreningen skall ha lämnat in Föreningsrapporten och betalt årsavgift till DSF.
 • Ansökan måste göras i Idrottslyftsmodulen i IdrottOnline.
 • Återrapportering av projektet skall genomföras och detta görs i IdrottOnline.
 • Föreningen måste redovisa LOK-stöd som påvisar utökad aktivitet under eller som en följd av projektet.
 • Föreningen måste skriva om projektet i föreningens verksamhetsberättelse.
 • Föreningen kan bli återbetalningsskyldig om:

-projektet inte genomförs enligt plan

-om kvitton eller annan ekonomisk redovisning inte kan lämnas in vid kontroll

-om återrapporteringen inte genomförs.

 • Tidigare avslutade projekt måste vara redovisade för att föreningen skall kunna få ett nytt bidrag.

Vad händer om projektet beviljas medel?

 • Bidrag utbetalas vid beviljad ansöka.
 • Vid större projekt kan halva beloppet betalas ut innan projektet genomförs och resterande belopp efter inskickad återrapportering.
 • Bidrag betalas ut till det föreningskonto som står angivet i IdrottOnline och kan aldrig överstiga de faktiska kostnaderna för projektet.
 • Danssportförbundet kan vid behov be föreningen om en ekonomisk redovisning som bör innehållande fakturor, kvitton och/eller kontoutdrag.

En skriftlig återrapport

För att hitta återrapporteringen behöver ni själva gå in på er Idrottonlinesida efter att ni fått idrottslyftet beviljat. Ni går då in på idrottsmedel och trycker på era ansökningar.

Klicka på det projektet ni vill återrapportera, upp kommer ett fönster där det står att ni har en ansökan och en återrapportering, klicka på återrapporteringen och fyll sedan i de olika fälten. Avsluta med att skicka in återrapporteringen.

Återrapporteringen bör vara hos förbundet senast 6 månader efter avslutat projekt!

Uppdaterad: 18 JUL 2017 14:31
Skribent: Angelica Källström
Epost: Adressen Gömd

Svenska Danssportförbundet 50 år

1_Utbildningar

Idrottstipset

1_play

 

logos

SM i Dans

Framåt för fler i rörelseFramåt för fler i rörelseFramåt för fler i rörelse

 

Sverigekarta

 

 

 

Framåt för fler i rörelse

Postadress:
Svenska Danssportförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-699 60 00
E-post: This is a mailto link