Hoppa till sidans innehåll

Vad kan man söka? 2018


Vad kan föreningen söka bidrag för?

Danssportförbundet Idrottsmedel 2018

Alla pengar som beviljas måste användas före den 31 december 2018, vilket man måste ha i åtanke när ett projekt söks.

Förutsättningen för att bidrag ska erhållas är att föreningen fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet (betalt medlemsavgift och skickat in Föreningsrapport enligt gällande regler). Även återrapporterat tidigare projektmedel som beviljas från idrottsmedel.

1Prioriterade områden och utformning av projekt

Danssportförbundet behöver göra en förflyttning för att vara en del av Svensk Idrott vilket innebär att föreningar kanske inte kan söka för det man sökt förut. Det betyder inte att det är dålig verksamhet, det betyder bara att vi måste rikta resurser annorlunda för att nå de effekter vi vill åt.

Utifrån det övergripande syftet med Idrottslyftet har Riksidrottsförbundet gett specialidrottsförbunden i uppgift att skapa en plan för hur Idrottslyftet ska användas under period 2017-2019. I planen beskriver Danssportförbundet vilka effekter förbundet vill uppnå.

Svenska Danssportfröbundet kommer att prioritera satsningar inom följande områden, enligt den framtagna planen:

Utbildning
Tydliga utbildningsplaner på föreningsnivå
Utbilda styrelse och organisation för att kunna jobba mer strukturerat och långsiktigt.
Fler utbildade ledare - organisationsledare och aktivitetsledare.

Detta upplägg gäller för de utbildningar som är sanktionerade av DSF.
Utbildningen ska vara sanktionerad innan idrottslyftsansökan görs.

Föreningar som skickar ledare på utbildning, kan söka
500 kr/deltagare/heldag/utbildning.
Deltagare som går barndansledarutbildningar som arrangeras av DSF centralt kan söka hela deltagaravgiften.
Är deltagarna som går utbildningen under 25 år kan föreningen söka hela deltagaravgiften.
Idrottslyftet ska inte gå till examination av domare eller ledare om det inte ingår i deltagaravgiften.

Arrangörsföreningen kan söka ett arrangörsbidrag på 5000 kr.
Detta bidrag ska:

 • Underlätta så att fler vill arrangera utbildningar.
 • Höja kvaliteten på utbildningen
 • Hjälpa till att hålla ner kostnaderna på utbildningen.

  Bidraget betalas ut när arrangörsförenigen skickat in närvarolistan för genomförd utbildning.

Föreningsmiljö- Den moderna föreningen

DSFs består av föreningarna, föreningarna består av medlemmarna. Så hur tar vi tillvara på medlemmarnas viljor och önskemål? Vilka aktiviteter och verksamheter attraherar medlemmarna? Vad är den moderna föreningen för medlemmarna?
Föreningarna ska skapa välkomnade, öppna, trygga miljöer.
Föreningarna ska skapa mötesplatser för medlemmarna. Gemensamma aktiviteter.

Träning och tävling - En ny syn på träning och tävling

DSFs föreningar ska arbeta aktivt med att utveckla hur de bedriver sätt att träna och tävla på för att alla ska kunna delta utifrån sin ambition. Att på föreningsnivå jobba med att skapa strukturer och tydliga arbetssätt för hur vi ska bedriva verksamhet i förening. Att skapa en verksamhet som är anpassad efter vad barn och unga.

Utbildning- Ett stärkt ledarskap

Föreningarna ska utbilda sina ledare, skapa en större förståelse för barn och ungas utveckling. Föreningarna ska jobba med hur de på bästa sätt skapar en anpassad verksamhet för barn och unga. Utbilda styrelse och organisation för att kunna jobba mer strukturerat och långsiktigt. Föreningen bör ha en plan för hur de utbildar sina medlemmar. Utbildning kostar pengar och borde prioriterad av föreningarna Det finns möjlighet att söka ett utbildningsbidrag genom idrottslyftet Ta fram långsiktigt planer och dokument för sin verksamhet

2 Förutsättningar för ansökan


Om en eller flera av effekterna som beskrivs nedan uppfylls, om intentionerna i Dansen vill uppfylls, om satsningen riktar sig till Idrottslyftets målgrupp. Då kan föreningen skicka in sin ansökan.

Idrottslyfts effekter
DSF vill att föreningarnas arbete med Idrottslyftet ger följande effekter:

Föreningsmiljö
Medlemmarna känner en positiv välkomnade miljö, känner trygghet och proffsighet.
Bättre sammanhållning i föreningen.
Mer verksamhet i föreningarna
Fler medlemmar, fler som vill stanna kvar i föreningen.

Tävling/ Träning
Nya tävlingsformer/upplägg är anpassade för barn och unga
Roliga häftiga tävlingsarrangemang för både publik och tävlande
Arrangemang där fokus ligger på utveckling och resultatet är en effekt
Fler som vill tävla
Tydlig struktur i föreningarna hur vi ska bedriva barn och ungdomsverksamhet.
Kreativ och utvecklande dansträning som är anpassat efter målgruppen.
Fler barn och unga som tycker det är roligt/utvecklande med dansträning.

 

Idrottlytets målgrupp
Genom idrottslyftet ska vi utveckla och ge bra förutsättningar verksamheten för barn och ungdomar i åldern 7-25 år.

Maxbelopp
En förening kan max få beviljat 40 000 kr. Då ska föreningen ha sökt inom minst två områden. Det är för att säkerställa att vi utvecklas och jobbar med fler områden.

Maxbeloppet är satt för att fler förningar ska få möjlighet att söka. Finns det pengar kvar i slutet av året finns det möjlighet att bli beviljad mer.

Om alla föreningar med som i dag söker LOK-stöd skulle få dela på pengarna skulle det bli 15000 kr till varje förening.

Ansökningstider
Under 2018 kommer vi att ha ansökningstillfällen och ansökan kommer behandlas efter datumen nedan:

 • Tillfälle 1: 26 april
 • Tillfälle 2: 7 maj
 • Tillfälle 3: 3 juni

OBS! 3 juni ska ansökningar vara inne som ni vill få de behandlade fram till 27 aug.

 • Tillfälle 4: 27 aug
 • Tillfälle 5:  26 sep
 • Tillfälle 6: 27 okt

Ett eller flera ansökningstillfällen kan komma att ställas in om det inte finns medel kvar att fördela. Det kan även läggas in fler datum om DSF anser att det behövs.

Idrottslyftet ska inte gå till ordinarie verksamhet i föreningarna.
Föreningen ska inte får ersättning för samma kostnad från något annat håll.
LOK-stöd får dock sökas även för aktiviteter som finansieras till 100 % med andra bidrag
Föreningar har större möjlighet att få beviljat idrottslyftmedel om det finns ett samarbete med SISU Idrottslutbildaran i projektet, eller samarbetar mellan föreningar.

Hur ansöker vi?

Ansökan görs via Idrottslyftsmodulen som finns på föreningens sida i IdrottOnline.

En ledare eller aktiv med inloggningsuppgifter kan skapa ansökan, men endast ordförande, kassör och idrottslyftsansvarig kan skicka in den. Därför måste dessa tre personer vara registrerade i systemet med respektive roll.

 

Vilka bestämmelser finns det?

 • Idrottslyftet riktas mot barn och unga i åldern 7-25 år.
 • Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Danssporten vill, Idrotten vill och barnrättskonventionen.
 • Ni kan söka för verksamhet som utförs inom perioden 1 januari – 31 december 2017 (OBS! ansökan ska vara gjord innan projektet startar).
 • Föreningen skall ha lämnat in Föreningsrapporten och betalt årsavgift till DSF.
 • Ansökan måste göras i Idrottslyftsmodulen i IdrottOnline.
 • Återrapportering av projektet skall genomföras och detta görs i IdrottOnline.
 • Föreningen måste redovisa LOK-stöd som påvisar utökad aktivitet under eller som en följd av projektet.
 • Föreningen måste skriva om projektet i föreningens verksamhetsberättelse.
 • Föreningen kan bli återbetalningsskyldig om:

-projektet inte genomförs enligt plan

-om kvitton eller annan ekonomisk redovisning inte kan lämnas in vid kontroll

-om återrapporteringen inte genomförs.

 • Tidigare avslutade projekt måste vara redovisade för att föreningen skall kunna få ett nytt bidrag.

Vad händer om projektet beviljas medel?

 • Bidrag utbetalas vid beviljad ansöka.
 • Vid större projekt kan halva beloppet betalas ut innan projektet genomförs och resterande belopp efter inskickad återrapportering.
 • Bidrag betalas ut till det föreningskonto som står angivet i IdrottOnline och kan aldrig överstiga de faktiska kostnaderna för projektet.
 • Danssportförbundet kan vid behov be föreningen om en ekonomisk redovisning som bör innehållande fakturor, kvitton och/eller kontoutdrag.
Uppdaterad: 06 JUN 2018 20:46 Skribent: Angelica Källström
Epost: Adressen Gömd1_Utbildningar

Idrottstipset

 

logos

SM i Dans

Framåt för fler i rörelseFramåt för fler i rörelseFramåt för fler i rörelse

 

 

Sverigekarta

 

 

 

Framåt för fler i rörelse

Postadress:
Svenska Danssportförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996570
E-post: This is a mailto link