Hoppa till sidans innehåll

Bilda förening och söka medlemskap


Det är enkelt att bilda en förening och ansöka om medlemsskap i DSF!
Som medlemsförening får ni vara med och utveckla svensk danssport med oss, tillsammans är vi starka! 

Medlemskapet innebär även en tillhörighet till Riksidrottsförbundet (RF). RF är svensk idrotts paraplyorganisation med uppgift att stödja och leda sina 70 medlemsorganisationer i gemensamma frågor, och att företräda idrottsrörelsen gentemot politiker och myndigheter, nationellt och internationellt.

Gör såhär:

  1. Kalla till ett möte där ni skapar föreningens stadgar (de "regler" som styr föreningen), använd gärna RF:s stadgemall som är länkad längre ner.

  2. Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket.

  3. Fyll i ansökningsformuläret för medlemsskap i Svenska Danssportförbundet (länk finns längre ner på sidan), där behöver ni ladda upp följande dokument:

    • undertecknat protokoll från årsmöte eller bildandemötet (där det ska stå med att ni ansöker om medlemsskap i DSF),

    • kopia på föreningens stadgar, måste bifogas även om föreningen är  medlem i annat specialdistriktsförbund (SDF),

    • om ni ännu inte har fått organisationsnummer, bifoga en kopia på ansökan som skickades till Skatteverket.

 Det finns vissa regler som måste följas i ansökningsprocessen, det kan du läsa mer om nedan. 

 

Som enskild person blir du medlem i danssporten via en dansförening. Dansföreningar i din närhet hittar du under "Våra föreningar".

Idella föreningar som bedriver dans i tävlings- och/eller motionsform kan söka medlemskap i Svenska Danssportförbundet.

Ansökan görs digitalt via länken nedan. 

Svenska Danssportförbundets styrdokumnet

Glöm inte att föreningens namn måste utvisa att det är en ideell förening. Det innebär att föreningsnamnet bör innehålla "Föreningen", "Dansklubben", "Danssportklubben" eller liknande.

Mer information finns att läsa på RF:s hemsida.

 

Här finns ansökan om medlemskap

 

Varför bilda en idrottsförening?

Självklart kan man ägna sig åt dans utan att ha en förening, men en förening ger möjlighet att utöva ett intresse tillsammans och skapar samhörighet och gemenskap.

Genom medlemskap i Svenska Danssportförbundet får föreningen möjlighet att anmäla deltagare till kurser och utbildningar som förbundet arrangerar. I medlemsskapet ingår också en försäkring för ledare via Riksidrottsförbundet.

Hur många måste man vara?

Något minsta antal personer som måste vara med vid bildandet av en förening finns inte fastlagt. För bildandet av en ekonomisk förening räcker det med tre personer, varför det kan antas att tre personer också är tillräckligt för att bilda en ideell förening.

Hur gör man?

Om ni är några stycken som funderar på att bilda en danssportklubb, är en bra början att ordna ett möte och ta reda på hur stort intresset är. Visar det sig att det finns intresse, väljer ni en interimstyrelse eller utser en grupp som går vidare och undersöker förutsättningarna för klubbildning.

I länkarna nedan finns mer info, ansökningsblankett och typstadgar för föreningar.

 

Behöver föreningen registreras?

I samband med RF-stämman 2009 beslutades att medlemsföreningar fr o m den
1 januari 2011 måste inneha ett organisationsnummer. Ansökan om organisationsnummer görs hos Skatteverket eller så kan man få hjälp av RF att ansöka om organisationsnummer i samband med ansökan om medlemskap.

Om föreningen ansöker om och får medlemskap i förbund inom RF tilldelas föreningen ett idrottsinternt föreningsnummer som är unikt för föreningen inom RF. Föreningsnummret, som är fyr- eller femsiffrigt, används i kontakter inom idrottsrörelsen.

 

Måste föreningen vara ansluten till RF?

En idrottsförening behöver inte vara ansluten till RF. Det har dock visat sig att det finns ett flertal indirekta fördelar med att vara medlem i förbund inom RF. Många kommuner har till exempel det som villkor för sin bidragsgivning med mera.

 

Uppdaterad: 16 AUG 2018 15:37

Trygg idrott
Kalender

Utbildning

DansTV

 Sverigekarta

 

 WDSF

WRRC

WADF

DSF

Framåt för fler i rörelse

Postadress:
Svenska Danssportförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996570
E-post: This is a mailto link