Hoppa till sidans innehåll

STIM & SAMI


Information om musikavgifter

Danssportförbundet (DSF) har avtal med STIM och SAMI angående ersättning för musikanvändning. Syftet med avtalen är att är att minimera föreningarnas administration/kostnader för musikanvändning.

Våra motparter representerar var sin grupp av innehavare av upphovsmannarätt. Båda dessa grupper har lagstadgad rätt till ersättning. STIM företräder musikverkens skapare, tonsättare och textförfattare. SAMI företräder de utövande konstnärerna, dvs. artister, musiker, skådespelare m.fl.

DSF betalar årligen ersättning till de båda organisationerna baserat på uppskattningar av volymer för kommande verksamhetsår. I föreningarnas årsavgift till DSF ingår kostnaderna för STIM & SAMI.

Avtalen omfattar:

  • Musik under kurser/träning och tävling inkluderande alla typer av mästerskap som genomförs i Sverige. Kurserna skall väsentligen vara inriktade på idrottsverksamheten, dvs. tävlingsdansen.
  • Rätt för DSF att sända via strömmat media (web-TV).

Avtalen omfattar inte:

  • Musik som används under offentligt arrangemang av typ allmän dans eller terminsavslutning där också icke föreningsmedlemmar har tillträde och betalar entréavgift.
 
  • Kurser utanför idrottsverksamheten, som alltså enbart syftar till att lära ut social dans och/eller inte omfattar medlemmar i föreningen omfattas inte av avtalen.
  • Observera att mediet Spotify inte ingår i avtalen med STIM & SAMI. Det är upplysningsvis också så att när man blir brukare av Spotify godkänner man Spotifys villkor, vilka klart säger att Spotify endast är avsett för privat bruk och inte får användas i andra sammanhang.

 

Vi vill uppmana alla dansföreningar till lojalt agerande. Det är mycket viktigt att inspelat material inte används i strid med lagen om upphovsrätt. Överträdelser kan leda till påföljd för aktuell förening och dessutom till att ovan nämnda avtal bryts.

Uppdaterad: 12 DEC 2014 10:42

Postadress:
Svenska Danssportförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996570
E-post: This is a mailto link