Hoppa till sidans innehåll

Uppdatering angående Coronaviruset

27 SEP 2021 17:50
Här lägger vi löpande upp information angående utvecklingen av Coronaviruset och vad det kommer att innebära för DSF.
 • Uppdaterad: 01 DEC 2021 16:00

Arkiverad information Covid-19


Senaste nytt

1 december 2021

Svenska Danssportförbundet följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och Riksidrottsförbundets förtydligande för svensk idrottsrörelse, i arbetet att anpassa danssportens tävlingar och uppvisningar. Följande text är hämtad från Riksidrottsförbundets hemsida och hela nyheten kan läsas på RFs hemsida:
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/dethargallerfortavlingarinomhusfran1december

Nedan text om förbundets anpassning för danssporten uppdateras kontinuerligt för att vara hjälpsam för arrangörsföreningar under den tid som restriktioner gäller.

Det här gäller för tävlingar inomhus från 1 december

Från den 1 december 2021 gäller nya regler för tävlingar inomhus med fler än 100 åskådare. Anordnaren av tävlingen måste antingen kräva vaccinationsbevis av vuxna åskådare eller införa begränsningar som exempelvis avstånd mellan åskådare.

Regeringen har beslutat att möjliggöra användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. Översatt till idrottens språk handlar det om matcher, tävlingar och uppvisningar med fler än 100 åskådare. Syftet är att minska smittspridningen av coronavirus men samtidigt kunna ha större publik på till exempel idrottsarenor.

Så funkar det med vaccinationsbevis:

 • Den som ska besöka en match eller tävling som åskådare hämtar sitt vaccinationsbevis på E-hälsomyndighetens webbsida https://www.covidbevis.se via inloggning med e-legitimation. På samma sida finns även frågor och svar om vaccinationsbevis.
 • Anordnaren av tävlingen ska kontrollera att åskådare över 18 år är vaccinerade med två doser vaccin och att det har gått minst 14 dagar sedan den andra dosen. Åskådaren ska visa vaccinationsbevis och legitimation. Kravet gäller inte för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig och kan verifiera detta med giltigt läkarintyg.
 • Myndigheten DIGG har tagit fram en app som anordnare kan använda för att skanna av vaccinationsbevis. Appen finns tillgänglig för android-telefon och iPhone. På DIGG:s webbplats finns uppdaterad information om digital verifiering och möjlighet att ladda ner appen:

https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/verifieringslosning-for-vaccinationsbevis/arrangorer

RF har sammanställt aktuell info om vaccinationsbevis här:

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/vadgallerforvaccinationsbevisvidoffentligatillstallningar/

Alternativ till vaccinationsbevis: Smittskyddsåtgärder

Anordnare som inte kan eller vill använda sig av vaccinationsbevis får genomföra evenemanget, förutsatt att man vidtar de smittskyddsåtgärder som beskrivs i Folkhälsomyndighetens föreskrifter för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer.

Det handlar om att

 • åskådarna ska anvisas sittplats
 • sällskap får bestå av max åtta personer
 • avståndet till andra sällskap måste vara minst en meter både i sidled och framåt/bakåt.

Detaljerad information om smittskyddsåtgärderna finns att läsa här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202187/

För vuxna personer som ännu inte är vaccinerade gäller sedan tidigare Folkhälsomyndighetens allmänna råd att hålla avstånd till andra människor när det är möjligt, särskilt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Här följer information från Svenska Danssportförbundet:

Danssporten och de nya restriktionerna

Förbundet vill upplysa om att de nya restriktionerna enbart gäller vid publik över 100 personer, vid tävlingar och uppvisningar inomhus. Publik innebär alla över 18 års ålder. Inom danssporten inkluderas även uppvisningar för en publik som överstiger gränsantalet. Dansare, funktionärer, domare är inte inkluderade i restriktionerna. Arrangörsföreningen har det yttersta ansvaret för att tävlingar genomförs på ett så tryggt och smittfritt sätt som möjligt och har följande två alternativ att välja mellan, punkterna presenterar hur de två alternativen appliceras i praktiken vid tävlingar inom danssport:

 1. Krav på vaccinationspass av samtliga i publiken – för danssporten innebär det:
  • Planera för en återbetalningsplan, vid missförstånd gällande upplägg.
  • Arrangörsföreningen ansvarar för att samtliga inpasserande till arena/ lokal visa upp giltigt vaccinationspass/utskrivet dokument, vid entré.
  • Tävlande får ej vistas på läktaren, utan hänvisas till markerat område.
  • Kontroll genomförs med hjälp av nedladdad app i mobil (se RF´s information ovan), genom personlig kontroll eller genom motsvarande godkänt system som arenaansvarig/ lokal använder. Stäm av med arenaansvarig.
  • Informera tydligt i inbjudan till både dansare och publik samt vid biljettförsäljning om tävlingens upplägg gällande smittfri tävlingsmiljö.
  • Planera för en återbetalningsplan, vid missförstånd gällande upplägg.

 2. Smittskyddsåtgärder – för danssporten innebär det:
  • Sällskap om max 8 personer sitter tillsammans på numrerade/förbestämda platser
  • Avstånd mellan sällskap ska vara en meter åt vardera håll (tex på en läktare så innebär det en rad bakom och framför samt två säten på båda sidor.
  • Dansare får ej närvara på läktaren utan hänvisas till markerat område.
  • Stående publik på golvet är ej tillåtet.
  • Tydligt arrangemang för in- samt utpassering till arena/ lokal och läktare/publikområde, för att undvika trängsel.
  • Informera tydligt i inbjudan till både dansare och publik samt vid biljettförsäljning om tävlingens upplägg gällande smittfri tävlingsmiljö.
  • Planera för en återbetalningsplan, vid missförstånd gällande upplägg.
  • Stäm av med arenaansvarig/lokal för att se att det är möjligt att uppfylla ovan nämnda punkter

Utöver ovan nämnda restriktioner, så har vi alla ett personligt ansvar att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid förkylningssymptom. Att idrotten får utövas tillsammans igen och inför publik, är fantastiskt. Nu är det viktigt att vi följer restriktioner för att få fortsätta med det framöver.

Det är viktigt att förtydliga att restriktionerna endast gäller vid tävlingstillfälle och uppvisning. Föreningsverksamheten påverkas ej av detta i den dagliga verksamheten.

Information kommer uppdateras löpande och vi uppmanar till att följa informationen som kommuniceras på Folkhälsomyndigheten och på Riksidrottsförbundets hemsida: https://www.rf.se29 september 2021

Regeringen har beslutat om steg 4 i avvecklingen av restriktioner införs från och med 29 september.

För idrottsföreningar och förbund innebär det att maxtak för publik och för antal deltagare vid motionslopp och liknande tas bort. Dessutom tas krav på avstånd mellan sittplatser och mellan sällskap bort.

För närvarande finns det inga specifika råd för idrottsföreningar att förhålla sig till, utan endast Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19:

 • Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19
 • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den 
    regionala smittskyddsläkaren

 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19  gäller i hela landet. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning.

 

Det finns inga legala hinder för föreningar i DSF att kräva att deltagare i föreningens verksamhet (träning, tävling, socialdans) är vaccinerade och kan uppvisa bevis om detta genom tex. covidpass.

Det är närmast styrelsen i respektive förening som får avgöra hur föreningen ska ställa sig i detta läge i pandemin när den stora majoriteten av befolkningen och föreningsmedlemmarna är vaccinerade. 

Folkhälsomyndigheten (FHM) framhöll också så sent som den 16 september 2021 att de nya
allmänna råden innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. 


Detta innebär alltså att det är i linje med FHMs rekommendationer om föreningar i DSF väljer att uppställa krav på vaccinering för samtliga medlemmar som vill delta i dansidrott som innebär närkontakt. Detta blir särskilt aktuellt för de danser eller tillfällen där man roterar bland olika partners. 


Denna bedömning kan komma att omprövas i takt med utvecklingen av pandemin och de regler och rekommendationer som ansvariga myndigheter beslutar.

 

Vi påminner om att det trots lättnaderna fortfarande pågår en pandemi och det är viktigt att vi tar vårt ansvar genom att organisera verksamheten så smitt säkert som möjligt och att vi följer de restriktionerna som fortfarande finns.

Verksamheten och den enskilde individen är fortfarande skyldiga att verka för att undvika trängsel och att se till att sällskap kan hålla avstånd från varandra.

 

Det finns svar på vanliga frågor i RF:s FAQ:

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

 

13 september

Svenska Danssportförbundet följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer gällande Corona. Den 29 september meddelar myndigheten om de föreslagna lättnaderna genomförs eller ej. Uppdaterad information kommer publiceras här.

Vi påminner om att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma vid symptom. 

 

17 augusti

Restriktionerna för idrotten har lättats i olika steg under sommaren, och vi har inte längre samma behov av dokumentet Anvisningar för tävling och träning. Därför är det dokumentet borttaget och det som står längre ner på denna sida, som skrevs den 16 juli, är det som gäller för DSF:s föreningar. 

Det är fortfarande oerhört viktigt att vi alla tar vårt ansvar och följer de råd som myndigheterna aviserar. Både individer och föreningar behöver ansvara för att smittspridning begränsas. 

16 juli

DSF har begränsade möjlighet att uppdatera under sommaren och ber er därför hålla extra koll på:

www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/
www.regeringen.se
www.folkhälsomyndigheten.se

Rekommendationer träning uppdatering från 1 och 15 juli


För närvarande finns det numera inga specifika råd för idrottsföreningar att förhålla sig till, utan endast Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Alla åldersgrupper kan träna från den 1 juli 2021 men med följande restriktioner.

 • Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Den stora förändringen redan 1 juli var att de råd som riktades direkt till idrottsföreningar togs bort. Det innebar att samtliga åldersgrupper kan träna utan krav på avstånd eller maxtak för hur många som kan delta i träningen. Då fanns dock fortsatt undantaget pandemilagens begränsning om max 1 person per 10 kvm - denna begränsning togs bort 15 juli.

Så från och med den 15 juli 2021 måste inte den som bedriver verksamhet på en plats för fritids- eller kulturverksamhet beräkna ett maxantal besökare utifrån tillgänglig yta. Träningen får ske både inomhus och utomhus.
Svenska Danssportförbundet uppmanar fortfarande till att vid pardans enbart dansa med ordinarie danspartnervid varje tillfälle, pga att i de allmänna rekommendationerna avråds fortfarande kroppskontakt.

För dig/föreningen som ansvarig för träning:

Du har ett ansvar att skydda dig själv och andra från smittspridning.
Punkterna nedan ska ses som ett stöd för dig.
•Observera eventuella restriktioner från din region/kommun/hallägare
•Aktiva och ledare ska få information om att de ska stanna hemma om de känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner sig helt f riska.
•Överväg att träna i mindre grupper
•Planera flöden för att minimera kontakt mellan olika grupper.
•Träna utomhus när det är möjligt
•Tillse att deltagarna håller avstånd till varandra
•Uppmana deltagarna att byta om hemma före och efter träning

Vi påminner om att det trots lättnaderna fortfarande pågår en pandemi och det är viktigt att vi tar vårt ansvar genom att organisera verksamheten så smittsäkert som möjligt och att vi följer de restriktionerna som fortfarande finns. Verksamheten och den enskilde individen är fortfarande skyldiga att verka för att undvika trängsel och att se till att sällskap kan hålla avstånd från varandra.


 
11 juni

DSF har uppdaterat de anvisningar för tävling- och träningsverksamhet som gäller från 1 juni 2021. Dessa finns att läsa längst upp på denna sida. Vi har även valt att arkivera den information som förut legat på denna sida men inte längre är aktuell.  

Den 27 maj presenterade regeringen sin plan i fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin. Berodende på smittläget kommer restriktionerna lättas stegvis under de närmsta månaderna. Läs mer om regeringens plan här

1 juni

Myndigheterna har meddelat att restriktionerna lättas från 1 juni. DSF har ett pågående arbete för att uppdatera de anvisningar vi har skapat tidigare. När arbetet är klart kommer information läggas upp på denna sida. 

Skribent: Theres Frifarare
E-post: Adressen Gömd

 

sök projektstöd

Sverigekarta

  Skärmavbild 2021-04-17 kl. 10.16.28.png

 

 

 


Kalender

Utbildning

DansTV

 

WDSF

WRRC

WADF

Framåt för fler i rörelse

Postadress:
Svenska Danssportförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996570
E-post: This is a mailto link