Hoppa till sidans innehåll

Uppdatering angående Coronaviruset

27 MAR 2020 14:09
Här lägger vi löpande upp information angående utvecklingen av Coronaviruset och vad det kommer att innebära för DSF.
 • Uppdaterad: 27 MAR 2020 14:09

27 mars 13:30

Myndigheterna har nu sänkt gränsen för antal personer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till 50 personer.

DSF ser självklart vikten av att föreningslivet kommer igång, föreningslivet är en stor del för många människor och bidrar till folkhälsan. Folkhälsomyndigheten har speciellt pekat på behovet av att barn och unga ur ett folkhälsoperspektiv rör på sig. Många barn och unga kan vara oroliga över vad som sker i samhället och då tror vi att det är bra om vissa verksamheter kan få fortgå. Det är viktigt att inte allt fokuserar på corinaviruset. Bjud gärna in till roliga aktiviteter för att sprida positivitet i all oro.

DSF står fortfarande fast vid att mycket starkt rekommendera samtliga föreningar att ställa in stora delar av den ”vanliga” kursverksamheten, organiserad träningsverksamhet och dansevenemang, och förlänger nu tiden fram till 30/4.

DSF förstår också att om aktiviteterna inte kommer igång så börjar vi närma oss den gräns då det kommer att öka antalet frågor kopplade till återbetalning av avgifter då det är nästan en månads uppehåll i aktiviteterna. När det gäller inställda tävlingar ska arrangörsföreningen återbetala de startavgifterna. 
Men att dra igång med ”vanlig” träning och kursverksamhet är i många fall inte ett alternativ. Alla måste fundera på alternativa lösningar av träning och kursverksamhet så smittspridningen minskar.

Ser man som förening inte det som ett alternativ så bör verksamheten ställas in tills andra rekommendationer börjar gälla. 

Förslag till aktiviteter eller träning som kanske kan vara möjlig

 • Utomhusdans
 • Spegelträning – slingor, steg osv osv.
 • Konditionsträning
 • Koordinationsträning
 • Onlineklasser via t.ex. Youtube
 • Andra föreningsaktiviteter som musikteori, analysera dans, lära känna varandra. Hur kan ni skapa aktiviteter digitalt?

Fundera på hur du och er förening kan finnas till och hjälpa också utanför föreningen nu när människor kan få svårigheter. Se detta som en möjlighet att bidra till samhället.

Det är svårt att ge alla föreningar samma rekommendationer då verksamheten ser så olika ut i form av dans, lokaler, geografi, målgrupper osv. Det är såklart även skillnad på pardans och solodans, där vi ser att pardans med fysisk kontakt bör undvikas helt.
Vi önskar att alla föreningar gör en riskanalys över den verksamhet ni bedriver och hjälps åt att ta de rätta besluten för danssporten och samhällets bästa. Vi ser gärna att ni i ett sådant arbete följer en riskbedömningsmall som ni hittar på Folkhälsomyndighetens hemsida. En förenklad version finns här

Det finns även andra bra länkar på FHM:s sida:
Träna gärna, men gör det säkert.
Information till idrotts- och träningsanläggningar

15 mars 9:05

Vanliga frågor om coronavirus och idrott

Coronaviruset påverkar idrottsrörelsen på många olika sätt. Bland annat har regeringen beslutat att alla evenemang och folksamlingar med över 500 personer förbjuds tills vidare. Här nedan svarar RF på några vanliga frågor om coronaviruset och idrotten.

15 mars 9:03

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med vägledning för de evenemang och sammankomster (möten, konferenser etc) som inte omfattas av regeringens förbud av fler än 500 personer deltagare.

I Folkhälsomyndighetens vägledning finns allmänna åtgärder för att minska spridningsrisken av coronaviruset, och en checklista för riskbedömning. Till Folkhälsomyndighetens vägledning (https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nu-finns-information-till-arrangorer-av-evenemang/)

DSF står fortfarade fast vid att mycket stark rekommendera samtliga föreningar att ställa in all kursverksamhet, organiserad träningsverksamhet och dansevenemang samt övriga sammankomster fram till den 31/3 2020.
Hälsa är det primära fokuset, våra pardanser är en fysiskt nära idrott och vi måste tillsammans hjälpas åt med att begränsa smittspridningen. 

13 mars 9:25

DSF har tagit beslut om att samtliga tävlingar tom 31/3 2020 är inställda. Information om kommande inställda tävlingar efter det datumet kommer att uppdateras löpande. Startavgifter återbetalas av arrangörsföreningen. 

DSF ger en mycket stark rekommendation till samtliga föreningar att ställa in all kursverksamhet, organiserad träningsverksamhet och dansevenemang samt övriga sammankomster fram till den 31/3 2020.
Hälsa är det primära fokuset, våra pardanser är en fysiskt nära idrott och vi måste tillsammans hjälpas åt med att begränsa smittspridningen.  

13.00

RF har kallat till möte angående Höjd risknivå av Coronaviruset
DSF deltar på möte med alla andra idrottsförbund.
Mer info kommer efter kvällens FS-möte.

12:01

Uppdatering kring inställda tävlingar finns nedan via länkar. 

Internationellt:
WDSF 

WRRC

Nationellt:
Se aktuell info i tävlingskalendern i dans.se

Instruktion för föreningar som behöver ställa in tävling.

12 mars 8:37

Enligt regeringsbeslut den 11 mars får inga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer genomföras i Sverige, tills vidare. DSF vill därför meddela att alla tävlingar där 500 personer kan tänkas närvara som tävlande, funktionärer, publik etc omedelbart ställs in.  

Men i den här allvarliga situationen måste vi även tänka vidare. Därför, och med hänsyn till allas hälsa, dansare och funktionärer, samt de risker som föreligger ber DSF alla medlemsföreningar att omgående överväga att ställa in planerade tävlingar och event oavsett antalet personer, fram till sista maj. Inga avgifter kommer att tas ut av DSF för de tävlingar som ställs in.  

En samordning av förhållningsätt och policy’s kommer under dagen diskuteras inom Riksidrottsförbundet.  

DSFs styrelse kommer att återkomma med ytterligare information och förtydliganden under denna vecka. 

Kontakt: 

Theres Frifarare 

DSF:s kansli 

This is a mailto link 

08-699 65 33 

 

Angelica Källström 

Generalsekreterare 

This is a mailto link 

08 6996531 

För mer information beträffande Coronavirus hänvisar vi till 113 13 som är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du t ex. vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom. 

113 13 har tagits fram på uppdrag av regeringen och är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer för att förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. 

 

 

18:11
Med anledning av nedan beslut kommer Elite Dance Spring Trophy 2020 i Göteborg 14 mars att ställas, då antalet startande inkl. publik beräknas överskrida detta antal personer. Detta kommer under kvällen och morgondagen även att mailas till berörda föreningar och funktionärer. 

17:08
Förbundsstyrelsen kommer att ha ett extrainsatt möte under kvällen för att diskutera konsekvenser av regeringens beslut att förbjuda samlingar med över 500 personer. 

16:30

Regeringen bekräftar Folkhälsomyndighetens beslut.

16:09

Under dagen har DSF följt de presskonferenser som hållits av myndigheter angående Coronaviruset. I nuläget har Folkhälsomyndigheten lagt fram ett förslag till regeringen om att ta beslutet att förbjuda sammankomster med över 500 personer. Detta vill de ska gälla över hela landet. Det innebär att regeringen kommer att återkomma med deras beslut så fort som möjligt i offentliga kanaler. DSF kommer att gå på de direktiv regeringen beslutar om.

 

Vi kommer att följa utvecklingen under kvällen och morgondagen och uppdatera denna text löpande.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för evenemang med färre än 500 personer

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med vägledning för de evenemang och sammankomster (möten, konferenser etc) som inte omfattas av regeringens förbud av fler än 500 personer deltagare.

I Folkhälsomyndighetens vägledning finns allmänna åtgärder för att minska spridningsrisken av coronaviruset, och en checklista för riskbedömning. Till Folkhälsomyndighetens vägledning (https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nu-finns-information-till-arrangorer-av-evenemang/)

Följande allmänna åtgärder bör vidtas för att minska smittspridningsrisken:

 • Genomför en riskbedömning
 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
 • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
 • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)
 • Riskbedömningen bör omfatta ett antal punkter som beskrivs utförligt på Folkhälsomyndighetens webbplats https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nu-finns-information-till-arrangorer-av-evenemang/

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också digitala möten eller webbseminarier som alternativ för fysiska möten. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

Skribent: Theres Frifarare
Epost: Adressen Gömd

Trygg idrott
Kalender

Utbildning

DansTV

 Sverigekarta

 

 WDSF

WRRC

WADF

DSF

Framåt för fler i rörelse

Postadress:
Svenska Danssportförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996570
E-post: This is a mailto link