Hoppa till sidans innehåll

Uppdatering angående Coronaviruset

13 OKT 2020 10:35
Här lägger vi löpande upp information angående utvecklingen av Coronaviruset och vad det kommer att innebära för DSF.
 • Uppdaterad: 07 SEP 2020 15:47

Samlade länkar och information

Anteckningar från föreningsmötet

 Regeringens pressmeddelande 5 sep

Info RF om Coronaviruset och idrottsrörelsen 6 sep

DSF:s anvisningar för tävling.


Om någon blir sjuk under kurs/tävling

Om någon blivit sjuk på/efter en kurs eller tävling ska individen isolera sig och ta kontakt med vården för provtagning. Medan individen väntar på provsvaret ska hen bete sig som om hen har covid-19, alltså stanna hemma och undvika nära kontakter, i den mån det går, samt vara noga med hygienen. Tillsammans med vården ska individen inleda smittspårning, och vården hjälper till med processen att kontakta personer. Personer som har varit i nära kontakt med den insjuknade bör även de vidtaga nödvändiga åtgärder för att undvika smittspridning. Läs mer på 1177 och Folkhälsomyndighetens hemsida 

Vidare bör föreningen kontakta det lokala smittskyddsinstitutet för anmälan och övriga råd om eventuell sanering i lokalen etc.

Vid tillfällen där det kommer ut i media är det viktigt att föreningen gjort allt i sin makt för att hålla så säkra kurser/tävlingar som möjligt. Det är bra om föreningen utser en person som kan ha kontakten med media om något skulle hända. 


13 oktober

DSF är glada över att tävlingssäsongen är igång, och vill rikta ett stort beröm till alla arrangörsföreningar som jobbat på bra för att göra tävlingarna säkra. Vi vill nu också påminna om att alla individer som deltar på tävling också har ett stort ansvar för att minska smittspridning. I våra anvisningar står det bland annat att inga sociala aktiviteter ska arrangeras, det gäller inte bara för arrangörsföreningen. Deltagare som inte träffar varandra i vanliga fall ska undvika att ses på sociala träffar, t.ex. middagar kvällen innan tävling eller efter tävlingen. Vi förstår att det finns en längtan att ses, men i nuläget uppmanar vi alla att avstå från detta på grund av riskerna som kan medfölja. Det står även i anvisningarna att alla ska tänka över hur de reser till/från tävlingen, försök att undvika att ni reser tillsammans med personer ni inte vanligen träffar.  

 

7 september

Den 5 sep nåddes idrottsrörelsen av beskedet att regeringen beslutat ge idrottsrörelsens förbund och föreningar ytterligare en miljard kronor.

Detta är så klart väldigt goda nyheter. Information om hur pengarna kan användas kommer  om ytterligare några veckor.
Vi återkommer med mer info då.

Läs Regeringens pressmeddelande i länken ovan.

Läs också RF:s information om Coronsviruset och idrottsrörelsen i länken ovan.

 

18 juni

RF gav alla SF i uppdrag att utforma anvisningar för tävling och träning gällande sina egna idrotter efter att vissa delar i restriktionerna förändrades. 

Ta del av DSF:s anvisningar HÄR

 

12 juni

Från helgen 13–14 juni så förändras vissa delar i folkhälsomyndighetens restriktioner.
Oavsett detta så är alla vi personligen ansvariga för att minska smittspridningen. Detta innebär att vi tillsammans måste ansvara för att den verksamhet vi beslutar att genomföra är viktigt och håller sig inom de allmänna och generella råd som finns.

Idag 12 juni informerar DSF om det som är aktuellt för danssporten. Mer info finner ni som vanligt på Folkhälsomyndighetens hemsida

Varje SF har fått i uppdrag av RF att utforma riktlinjer som gäller för sina egna idrotter. DSF utgår från folkhälsomyndighetens rekommendationer, men vissa saker kan behöva förtydligas för vår verksamhet. DSF vill gå ut med så korrekt information som möjligt, och kommer att hjälpa föreningarna genom att förtydliga och ta fram checklistor för verksamheten, utifrån uppdrag från RF. Checklistor kommer för framförallt tävlings- och träningsverksamhet.

Under helgen får ni gärna ställa frågor och funderingar till DSF via instagram, fb eller mail så kommer vi att försöka svara i våra förtydligande under nästa vecka.

Förändringarna i restriktionerna för idrottsrörelsen är Möjlighet tävlingar och matcher för alla åldrar, Resor inom Sverige, och vissa förtydligande bland annat kring träning inomhus och närkontakt.
Tänk dock på att personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.

Resor

Från och med den 13 juni:
-Folkhälsomyndigheten häver avrådan från icke nödvändiga resor inom Sverige
-Ökat resande får inte innebära ökad trängsel

De generella råden, som beskrivs längre ned gäller självklart tillsvidare

Tävling

Från och med den 14 juni förändras vissa delar kring tävlingsverksamheten för idrotten i stort:

Informationen innebär ingen förändring för DSFs verksamhet i dagsläget, då DSF inte kommer att sanktionera några tävlingar innan 28 aug.

DSF kommer att återkomma med mer information om vad de ändrade råden innebär för DSFs tävlingsverksamhet.

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd anges bland annat att för att undvika spridning av covid-19 bör idrottsföreningar när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd samt generella råd i övrigt.
När det inte är möjligt att bedriva idrottsverksamhet utomhus får verksamheten bedrivas inomhus. För träningar och andra idrottsaktiviteter, som inte kan bedrivas utomhus, gäller de allmänna råden för inomhusaktiviteter.
 Folkhälsomyndighetens förtydligande innebär att de idrotter som har inte har möjlighet att bedriva verksamheten utomhus nu kan planera för en ansvarsfull uppstart av verksamheten inomhus.

Detta innebär ett extra stort ansvar till oss inom danssport som närkontakts idrott att följa allmänna och generella råd.

 • Den som ansvarar för träningen måste se till att minska risken för att covid-19 sprids.
 • Begränsa antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Närkontakt i samband med idrottsutövning

Folkhälsomyndigheten har den 29 maj meddelat att myndighetens föreskrifter och allmänna råd kommer att ändras den 14 juni och bland annat kommer rådet om att undvika närkontakt mellan idrottsutövare att tas bort.
Folkhälsomyndigheten har i dialog med RF framfört att myndigheten kommer att genomföra den meddelade ändringen den 14 juni och att myndigheten därmed inte kommer att ha kvar något allmänt råd eller generellt råd om undvikande av närkontakt särskilt riktad till idrottsföreningar.
RF menar dock att det för dessa idrotter, utifrån idrottens art, ställs särskilt stort ansvar i att utarbeta detaljerade föreskrifter i syfte att minska smittspridningen.

Detta innebär ett extra stort ansvar till oss inom danssport som närkontakts idrott att följa Folkhälsomyndighetens allmänna och generella råd som bl.a. innebär att alla har ett personligt ansvar för att hålla avstånd till varandra inom- och utomhus.

DSF arbetar med att ta fram råd och rekommendationer för vår verksamhet och har som  mål att publicera dessa under kommande vecka.

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Matcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Läs mer i FHM:s Frågor och svar 

Läs mer i RF:s frågor och svar

 

30 maj

Från och med den 14 juni ändrar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer så att idrottstävlingar, matcher och cuper tillåts i alla åldrar.

Den 29 maj kom det uppdaterad information från Folkhälsomyndigheten beträffande idrottstävlingar från den 14 juni. 


Vid lunchtid samma dag samlade RF alla förbund för en informationsträff, men det kvarstår fortfarande vissa frågeställningar. En av delarna som behöver förtydligas är skillnaden i allmänna råd till idrottsföreningar om att de har strukit, Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks. Där gör man skillnad på när man har närkontakt under längre tid, ex brottning. RF kommer återkomma med förtydligande under kommande vecka, för de idrotter som befinner sin inom samma kategori, vilket många av DSF danser gör.


De nya restriktionerna har framkommit dialog med de större idrotterna som samlar större mängder publik. De kan utläsas av hur vissa delar är formulerade. Det går så klart att göra tolkningar för oss mindre idrotter utifrån det. RF ber alla förbund att se över sin EGEN tävlingsverksamhet, då vi kan den bäst; och ta fram protokoll som förtydligar vad som gäller inom vår idrott.
Eftersom DSF har lågsäsong just nu och alla tävlingar är inställda kommer DSF att jobba med detta närmsta veckorna för att ha förtydligade inför hösten. DSF har även inlett en dialog med RF och andra förbund som utövar närkontaktidrott för att kunna samverka kring förtydligande.  

Oavsett ny information så har Danssportförbundet och dess föreningar precis som alla andra organisationer och företag ett ansvar att hindra smittspridningen. Så vi alla måste göra våra val utifrån det.

Nedan kan ni läsa om info från pressträffen och infomötet från RF.

/Generalsekreterare
Angelica Källström

 

Nya restriktioner från 14 juni,

Idrottsminister Amanda Lind meddelar att det från 14 juni blir tillåtet att anordna tävlingar på alla nivåer. De allmänna restriktioner som finns gäller fortfarande, men de specifika restriktionerna för idrotten får en viss lättnad.

Från 14 juni kommer idrott utan publik att vara tillåtet, och det gäller för alla idrotter på alla nivåer förutsatt att det sker utomhus och att alla restriktioner kring offentliga tillställningar följs. Dessa restriktioner innefattar regeln om max 50 personer, att god handhygien ska finnas tillgängligt för alla och att avstånd hålls i större samlingar. Det ska också finnas tydlig uppsatt information om handhygien och social distansering. 

– Detta innebär ett stort ansvar för såväl arrangörer av matcher som för supportrar att fortsätta hålla social distans i samband med tävlingar och matcher. Idrottsrörelsen har varit tydlig med att man är redo att ta det ansvaret, och ju mer vi minskar smittspridningen nu desto snabbare kan vi hamna i ett läge där matcher och tävlingar också kan hållas inför publik, säger idrottsminister Amanda Lind. Hon är tydlig med att detta inte innebär en allmän lättnad på de restriktioner som finns. 

Det är polismyndigheten som ska upprätthålla ordningslagen, därför bör polisen lokalt kontaktas vid osäkerheter.

Från polisens hemsida:

•Vid ett fotbolls-eller hockeyevenemang räknas endast publiken, inte idrottare och tränare, som deltagare. Vid motorsporttävlingar räknas endast publiken, inte föraren och dennes team, som deltagare. Vid teaterföreställningar och konserter räknas endast publiken, inte ensemblen eller bandet, som deltagare. Det eftersom det är publiken som utgör den större folksamlingen.

•När det gäller vissa idrottsevenemang till exempel motionslopp, där den huvudsakliga folksamlingen består av de som utövar idrotten, inräknas i begreppet deltagare både publiken och löparna.
•Vid tveksamhet –kontakta polisen

De sammantagna förbud, allmänna råd, rekommendationer från Sveriges regering och Folkhälsomyndigheten som idrottsrörelsen ska följa från den 14 juni är fortsatt:

Förbud efter beslut från regeringen att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer.
Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten som gäller hela det svenska samhället där det gäller att hålla avstånd från varandra.
Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten specifikt för idrottsrörelsen där tre av tidigare fem allmänna råd gäller fortsatt efter den 14 juni:

 1. Om möjligt vara utomhus
 2. Begränsa antal åskådare och undvik trängsel
 3. Se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks 

 

Skillnaden för idrotten är:

Till och med 13 juni:

För att undvika spridningen av covid-19 bör idrottsföreningar

1. se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks,

2. när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus,

3. skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper,

4. begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel, och

5. se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks.

 

Från och med 14 juni:

För att undvika spridningen av covid-19 bör idrottsföreningar

1. se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks,

2. när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus,

3. skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper,

4. begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel, och

5. se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks 

 

När det gäller att onödiga resor i samband med idrottsutövande ska undvikas så har Folkhälsoinstitutet skrivit att nödvändiga resor i samband med yrkesutövande av idrott på elitnivå tillåts.

Andra idrottstävlingar som innebär att tävlande och funktionärer behöver resa längre sträckor över landet kan bara arrangeras ifall nuvarande reserestriktioner hävs.

Idrottsföreningar bör:

•när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, och
•begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel.

Alla verksamheter i Sverige bör:

•vidtar lämpliga åtgärder för att hindra smittspridning

Alla personer bör:

•hålla avstånd till varandra

 

För DSFs föreningar innebär det att det öppnas upp fler möjligheter till tävling och träning, förutsatt att de två punkterna följs.
Vi förstår att det kan skapa en önskan om att dra igång viss verksamheter , men vi rekommenderar er att iaktta försiktighet och inte genomföra verksamhet som inte är nödvändig. 
DSF uppmuntrat till aktiviteter som främjar folkhälsan och dansen i samhället om som kan göras inom angivna restriktioner.

 

Längre ner på denna sida kan du hitta den riskanalys som ska göras innan tävling anordnas.

Läs mer på RF:s sida:

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/klarteckenformatcherochtavlingarforseniorer/

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen

 

29 april

DSF:s rekommendationer till föreningar kommer att gälla tills vidare. Vi följer myndigheternas beslut och information, och uppdaterar utefter hur läget i landet förändras. 

Föreningar får själva avgöra om aktiviteter går att genomföras i linje med de regler och rekommendationer som finns. Nedan finns länkar med information som kan ge er råd i olika beslut om er verksamhet. 

 

20 april

 

Förra veckan informerade Folkhälsomyndigheten att man nu uppdaterar sina råd gällande tävling för barn och ungdomar. De allmänna råd, som Folkhälsomyndigheten presenterade den 1 april, ligger fast och för idrotten gäller bland annat:             

1. Undvika närkontakt mellan idrottsutövare 
2. Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus 
3. Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper 
4. Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
5. Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande. 

Nytt är att barn och ungdomar, som är födda 2002 eller senare, är undantagna punkt 3 och tillåts således att spela matcher. Detta förutsatt att man tar hänsyn till övriga råd och gällande förbud, genomför en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens verktyg och naturligtvis följer myndigheternas övriga rekommendationer.

   Tillägg till undantaget är:

 • Bara friska och symtomfria personer deltar i aktiviteterna
 • Det finns goda möjligheter att tvätta händerna
 • Trängsel mellan människor undviks.

Vidare gäller fortfarande ligger förbudet för allmänna sammankomster om en maxgräns på 50 personer. Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare. Om det är möjligt att anordna träningar utan att riskera sprida smitta kan aktiviteterna hållas, om inte bör de ställas in.

Med tanke på att Projektstöd (Idrottslyftet) fokuseras på barn och ungdomar kan ni även planera olika projekt för barn och ungdomar i dessa tider. Det går att ansöka om stöd för att arrangera speciell verksamhet för barn och ungdomar som drabbas av att kursverksamheten är pausad.

Här kan ni också läsa mer om Corona och idrotten:
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Föreningsenkät om ekonomiska konsekvenser

Den 16 april öppnade RF en enkät där RF-anslutna föreningar har möjlighet att ge sin bild av coronakrisens konsekvenser på ekonomi och verksamhet. Enkäten är ett viktigt underlag till RF:s dialog med regering och kommuner för kommande stödinsatser. Hur det går till att fylla i enkäten och vilka som har behörighet att fylla den kan du läsa mer om i RF:s FAQ om föreningsenkäten. För ytterligare frågor om enkäten, kontakta This is a mailto link.

 

9 april 13:30

Nu i coronatider har föreningar möjlighet att söka projektstöd av DSF för att bibehålla verksamhet under restriktionstiden. Syftet är att i så stor utsträckning som möjligt kunna bedriva verksamhet för föreningens medlemmar i åldern 7–25 år.

Läs mer om Projektstöd här. 

 

27 mars 13:30

Myndigheterna har nu sänkt gränsen för antal personer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till 50 personer.

DSF ser självklart vikten av att föreningslivet kommer igång, föreningslivet är en stor del för många människor och bidrar till folkhälsan. Folkhälsomyndigheten har speciellt pekat på behovet av att barn och unga ur ett folkhälsoperspektiv rör på sig. Många barn och unga kan vara oroliga över vad som sker i samhället och då tror vi att det är bra om vissa verksamheter kan få fortgå. Det är viktigt att inte allt fokuserar på corinaviruset. Bjud gärna in till roliga aktiviteter för att sprida positivitet i all oro.

DSF står fortfarande fast vid att mycket starkt rekommendera samtliga föreningar att ställa in stora delar av den ”vanliga” kursverksamheten, organiserad träningsverksamhet och dansevenemang, och förlänger nu tiden fram till 30/4.

DSF förstår också att om aktiviteterna inte kommer igång så börjar vi närma oss den gräns då det kommer att öka antalet frågor kopplade till återbetalning av avgifter då det är nästan en månads uppehåll i aktiviteterna. När det gäller inställda tävlingar ska arrangörsföreningen återbetala de startavgifterna. 
Men att dra igång med ”vanlig” träning och kursverksamhet är i många fall inte ett alternativ. Alla måste fundera på alternativa lösningar av träning och kursverksamhet så smittspridningen minskar.

Ser man som förening inte det som ett alternativ så bör verksamheten ställas in tills andra rekommendationer börjar gälla. 

Förslag till aktiviteter eller träning som kanske kan vara möjlig

 • Utomhusdans
 • Spegelträning – slingor, steg osv osv.
 • Konditionsträning
 • Koordinationsträning
 • Onlineklasser via t.ex. Youtube
 • Andra föreningsaktiviteter som musikteori, analysera dans, lära känna varandra. Hur kan ni skapa aktiviteter digitalt?

Fundera på hur du och er förening kan finnas till och hjälpa också utanför föreningen nu när människor kan få svårigheter. Se detta som en möjlighet att bidra till samhället.

Det är svårt att ge alla föreningar samma rekommendationer då verksamheten ser så olika ut i form av dans, lokaler, geografi, målgrupper osv. Det är såklart även skillnad på pardans och solodans, där vi ser att pardans med fysisk kontakt bör undvikas helt.
Vi önskar att alla föreningar gör en riskanalys över den verksamhet ni bedriver och hjälps åt att ta de rätta besluten för danssporten och samhällets bästa. Vi ser gärna att ni i ett sådant arbete följer en riskbedömningsmall som ni hittar på Folkhälsomyndighetens hemsida. En förenklad version finns här

Det finns även andra bra länkar på FHM:s sida:
Träna gärna, men gör det säkert.
Information till idrotts- och träningsanläggningar

15 mars 9:05

Vanliga frågor om coronavirus och idrott

Coronaviruset påverkar idrottsrörelsen på många olika sätt. Bland annat har regeringen beslutat att alla evenemang och folksamlingar med över 500 personer förbjuds tills vidare. Här nedan svarar RF på några vanliga frågor om coronaviruset och idrotten.

15 mars 9:03

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med vägledning för de evenemang och sammankomster (möten, konferenser etc) som inte omfattas av regeringens förbud av fler än 500 personer deltagare.

I Folkhälsomyndighetens vägledning finns allmänna åtgärder för att minska spridningsrisken av coronaviruset, och en checklista för riskbedömning. Till Folkhälsomyndighetens vägledning (https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nu-finns-information-till-arrangorer-av-evenemang/)

DSF står fortfarade fast vid att mycket stark rekommendera samtliga föreningar att ställa in all kursverksamhet, organiserad träningsverksamhet och dansevenemang samt övriga sammankomster fram till den 31/3 2020.
Hälsa är det primära fokuset, våra pardanser är en fysiskt nära idrott och vi måste tillsammans hjälpas åt med att begränsa smittspridningen. 

13 mars 9:25

DSF har tagit beslut om att samtliga tävlingar tom 31/3 2020 är inställda. Information om kommande inställda tävlingar efter det datumet kommer att uppdateras löpande. Startavgifter återbetalas av arrangörsföreningen. 

DSF ger en mycket stark rekommendation till samtliga föreningar att ställa in all kursverksamhet, organiserad träningsverksamhet och dansevenemang samt övriga sammankomster fram till den 31/3 2020.
Hälsa är det primära fokuset, våra pardanser är en fysiskt nära idrott och vi måste tillsammans hjälpas åt med att begränsa smittspridningen.  

13.00

RF har kallat till möte angående Höjd risknivå av Coronaviruset
DSF deltar på möte med alla andra idrottsförbund.
Mer info kommer efter kvällens FS-möte.

12:01

Uppdatering kring inställda tävlingar finns nedan via länkar. 

Internationellt:
WDSF 

WRRC

Nationellt:
Se aktuell info i tävlingskalendern i dans.se

Instruktion för föreningar som behöver ställa in tävling.

12 mars 8:37

Enligt regeringsbeslut den 11 mars får inga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer genomföras i Sverige, tills vidare. DSF vill därför meddela att alla tävlingar där 500 personer kan tänkas närvara som tävlande, funktionärer, publik etc omedelbart ställs in.  

Men i den här allvarliga situationen måste vi även tänka vidare. Därför, och med hänsyn till allas hälsa, dansare och funktionärer, samt de risker som föreligger ber DSF alla medlemsföreningar att omgående överväga att ställa in planerade tävlingar och event oavsett antalet personer, fram till sista maj. Inga avgifter kommer att tas ut av DSF för de tävlingar som ställs in.  

En samordning av förhållningsätt och policy’s kommer under dagen diskuteras inom Riksidrottsförbundet.  

DSFs styrelse kommer att återkomma med ytterligare information och förtydliganden under denna vecka. 

Kontakt: 

Theres Frifarare 

DSF:s kansli 

This is a mailto link 

08-699 65 33 

 

Angelica Källström 

Generalsekreterare 

This is a mailto link 

08 6996531 

För mer information beträffande Coronavirus hänvisar vi till 113 13 som är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du t ex. vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom. 

113 13 har tagits fram på uppdrag av regeringen och är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer för att förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. 

 

 

18:11
Med anledning av nedan beslut kommer Elite Dance Spring Trophy 2020 i Göteborg 14 mars att ställas, då antalet startande inkl. publik beräknas överskrida detta antal personer. Detta kommer under kvällen och morgondagen även att mailas till berörda föreningar och funktionärer. 

17:08
Förbundsstyrelsen kommer att ha ett extrainsatt möte under kvällen för att diskutera konsekvenser av regeringens beslut att förbjuda samlingar med över 500 personer. 

16:30

Regeringen bekräftar Folkhälsomyndighetens beslut.

16:09

Under dagen har DSF följt de presskonferenser som hållits av myndigheter angående Coronaviruset. I nuläget har Folkhälsomyndigheten lagt fram ett förslag till regeringen om att ta beslutet att förbjuda sammankomster med över 500 personer. Detta vill de ska gälla över hela landet. Det innebär att regeringen kommer att återkomma med deras beslut så fort som möjligt i offentliga kanaler. DSF kommer att gå på de direktiv regeringen beslutar om.

 

Vi kommer att följa utvecklingen under kvällen och morgondagen och uppdatera denna text löpande.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för evenemang med färre än 500 personer

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med vägledning för de evenemang och sammankomster (möten, konferenser etc) som inte omfattas av regeringens förbud av fler än 500 personer deltagare.

I Folkhälsomyndighetens vägledning finns allmänna åtgärder för att minska spridningsrisken av coronaviruset, och en checklista för riskbedömning. Till Folkhälsomyndighetens vägledning (https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nu-finns-information-till-arrangorer-av-evenemang/)

Följande allmänna åtgärder bör vidtas för att minska smittspridningsrisken:

 • Genomför en riskbedömning
 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
 • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
 • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)
 • Riskbedömningen bör omfatta ett antal punkter som beskrivs utförligt på Folkhälsomyndighetens webbplats https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nu-finns-information-till-arrangorer-av-evenemang/

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också digitala möten eller webbseminarier som alternativ för fysiska möten. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

Skribent: Theres Frifarare
Epost: Adressen Gömd

 sök projektstöd

  

 

Sverigelott Rosa band

 

 


Kalender

Utbildning

DansTV

 Sverigekarta

 

 WDSF

WRRC

WADF

DSF

Framåt för fler i rörelse

Postadress:
Svenska Danssportförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996570
E-post: This is a mailto link