Dokumentbank

IdrottOnline

Administrativa verktyget IdrottOnline är svensk idrotts verksamhetssystem och basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund.

Det är ett verktyg som är byggt utifrån tanken att föreningen ska hitta allt på ett och samma ställe, vare sig det gäller hemsida, medlemsregister, ansökan till LOK-stöd och Idrottsmedel, administration av utbildningar och tävlingar och mycket mer. IdrottOnline är helt kostnadsfritt för föreningen.

Genom att utnyttja de funktioner som finns i det administrativa verktyget i IdrottOnline skapar föreningen säkra och snabba rutiner för den egna administrationen. 

Medlemsregister
Uppgifter till medlemsregistret importeras enkelt från t.ex. ett excelark och kan lika enkelt exporteras från registret på samma sätt. Ur medlemsregistret är det också lätt att ta fram e-postlistor och skriva ut adressetiketter. Adresserna uppdateras regelbundet via samkörning med SPAR-registret som har folkbokföringsadresserna.

För de föreningar som använder dans.se är det möjligt med automatisk uppdatering av registret i IdrottOnline, den automatiska uppdateringen sker varje natt.

31 december - viktigt datum!
På förbundsmötet 2021 togs beslut om att föreningar som inte lämnar in medlemsstatistik i IdrottOnline innan sista datumet gått ut varje år kommer att få en dubblerad verksamhetsavgift. Detta på grund av att denna information från varje medlemsförening är av yttersta vikt för Svenska Danssportförbundet, då bidrag och stöd från Riksidrottsförbundet bl.a. baseras på denna statistik.

För att få rösträtt vid det årliga Förbundsmötet ska medlemsregistret vara inläst senast 31 december varje år. Det är viktigt inför varje att år, att rensa i medlemsregistret så att det bara är aktiva medlemmar som finns med. Om tidigare medlemmar fortfarande finns kvar, kommer de att finnas med i medlemsstatistiken, vilket kan göra att föreningen får för hög verksamhetsavgift.

Föreningar som ännu inte har lösenord till IOL fyller i ett aktiveringsformulär på: http://www.idrottonline.se under support ->aktivera IdrottOnline.

Rapporteringsguide!

LOK-stödsredovisning
All hantering av lokalt aktivitetsstöd sker digitalt via IdrottOnline. Med allt inlagt i systemet kan en tränare  sedan via sin mobil registrera de som är närvarande vid en träning och slippa sitta och sammanställa alla närvarokort vid redovisningsperiodens slut.

Ekonomi/bokföring
Visma och Fortnox erbjuder möjligheten till E-bokföring inom IdrottOnline. Genom E-bokföringen har föreningen möjlighet att föra över medlemmarna från medlemsregistret och få tillbaka information om vilka medlemmar som har betalat sina medlemsavgifter.

Utbildningsmodul
Här kan föreningen göra anmälningar till kurser och utbildningar hos SF och SDF samt att redovisa egna utbildningar direkt till SISU Idrottsutbildarna.

IdrottOnline och EU:s dataskyddsförordning (GDPR)
Datainspektionen har beslutat att RF, specialidrottsförbund och respektive idrottsförening, gemensamt är personuppgiftsansvariga för behandlingen inom IdrottOnline. Separata avtal behöver ej upprättas.

En förenings medlemsregister omfattas av Personuppgiftslagen (PUL). För att bland annat publicera personuppgifter ur registret på internet, krävs att den person vilken uppgiften avser, lämnar sitt samtycke. Föreningen är ansvarig för de uppgifter som förs in i registret och är även ansvarig för att sida 13 av 25 samtycke till publicering inhämtas.

För mer information om om IdrottOnline och GDPR, läs här
Läs om Svenska Danssportförbundets hantering gällande IT & GDPR 

Användbara länkar

 

22-06-16