Dokumentbank

Återstartsstöd

För närvarande är möjligheten till att söka Återstartsstöd stängd. Text och riktlinjer som finns nedan gäller för perioden t.o.m 2023-10-31. Nya riktlinjer och anvisningar för perioden framåt kommer inom kort.


Återstartsstödet är ett föreningsstöd via Riksidrottsförbundet för att starta upp föreningsverksamhet efter pandemin. Nedan följer de möjligheter och kriterier som avser återstartsperioden nov 2022-okt 2023.

Syftet med stödet är att stimulera till en återstart av föreningarnas verksamhet efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att föreningarna ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Medel beviljas för verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, inte som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet. Föreningar som fått stöd och inte återrapporterar i tid eller inte förbrukar hela bidraget är återbetalningsskyldig.

Insatser föreningen kan söka stöd för:

Rekrytera ledare eller aktiva

Föreningar som har tappat aktiva och/eller ledare har möjlighet att få ekonomiskt stöd till insatser för att rekrytera nya eller återrekrytera tidigare medlemmar. Ex: prova-på, utbildningskostnader, marknadsföring av verksamhet

Motivera tränare, ledare eller aktiva

Föreningar som behöver göra insatser gentemot medlemmar samt tränare och ledare i syfte att motivera dessa till att stanna kvar i verksamheten samt fortsätta sin ledargärning så finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd, upp till 8000 kr/förening, för detta. Ex: kompetensutveckling, anordna tränar- och ledarträffar, arrangera läger eller tävlingar samt ge möjlighet att testa nya ledaruppdrag.

Ansökningskriterier period 2022/2023

  • Vaccinera klubben: Föreningar som söker stöd via DSF ska 2023 inleda och genomföra Antidoping Sveriges digitala process Vaccinera klubben.
  • Fram till 31 december 2022 kan endast föreningar som inte har beviljats återstartsstöd 2021/2022 söka. Ansökan öppnar sen upp på nytt för alla föreningar.
  • Från 1 januari 2023 har alla föreningar möjlighet att, på nytt, söka återstartsstöd inom kategorin ”Rekrytera”
  • Nya ansökningar kommer EJ att beviljas om föreningen redan har pågående återstartsprojekt. Tidigare ansökningar ska första återrapporteras och godkännas
  • En förening som 2021/2022 har beviljats återstartsstöd inom kategorin ”Motivera” har INTE möjlighet att söka stöd inom samma kategori 2022/2023

Föreningar som ansöker om återstartsstöd inom kategorin ”Rekrytera” ska notera följande i ansökningsformuläret för att eftersträva målsättningen om ökad verksamhet:

 • Antalet medlemmar i föreningen vid ansökningstillfället
 • Antalet medlemmar i föreningen 7-25 år vid ansökningstillfället
 • Antalet tävlingslicenser i föreningen vid ansökningstillfället
 • Hur stor föreningens verksamhetsgrad är vid ansökningstillfället

Ansökningar som innefattar följande kommer att prioriteras:

 • Samverkan med andra föreningar (ex. tränarutbyte och gemensamma ledarträffar/workshops)
 • Samverkan med ert distriktsförbund (SDF) eller riksförbund (DSF) för att gynna fler dansare
 • Samverka med RF/SISU-distrikt för att skapa mervärde i föreningsutveckling

Datum att ha koll på

 • Prioriterade föreningar: Fram till 31 december 2022 kan endast föreningar som tidigare inte har beviljats återstartsstöd söka
 • Ansökningsperiod: 1 november 2022 till 31 oktober 2023
 • Projektperiod: Beviljat stöd ska vara förbrukat senast 31 december 2023
 • Återrapportering: ska genomföras i IdrottOnline efter avslutad insats och senast 31 januari 2024

Att göra en ansökan (IdrottOnline)

 1. Ansökan görs via föreningens IdrottOnline-sida och fliken Idrottsmedel. Klicka på Ansökningar i vänstermenyn och den blåa knappen ”Skapa ansökan”. Länk IdrottOnline login
 2. Välja idrottsmedel Motivera eller Rekrytera (se bild)

Ansökan Återstartstöd

Mejla kansliet vid frågor gällande återstartsstöd kansli@danssport.se

 

 

 

 

Skapad av: Ida Kvist 23-05-30