Förening

Medlemsuppgifter

Det är viktigt att uppdatera sitt medlemsregister i IdrottOnline senast den 31 december varje år!

På förbundsmötet 2021 togs beslut om att föreningar som inte lämnar in medlemsstatistik i IdrottOnline innan sista datumet gått ut varje år kommer att få en dubblerad verksamhetsavgift. Detta på grund av att denna information från varje medlemsförening är av yttersta vikt för DSF då bidrag och stöd från Riksidrottsförbundet bl.a. baseras på denna statistik.
 
För att säkerställa att alla föreningar känner sig trygga med denna hantering, har en utbildningsinsats med tre utbildningstillfällen anordnats under hösten. Information har även gått ut till alla medlemmar och alla distrikt. DSF hoppas i och med informations- och utbildnings-insatserna att alla medlemsföreningar har fått bra förutsättningar för att kunna utföra denna uppgift. 
  
Vi önskar även att ni uppdaterar föreningens kontaktuppgifter i IdrottOnline, så information kommer till rätt personer i er förening.

Vid frågor och funderingar, kontakta kansli@danssport.se
Skapad av: Sandra Svanberg 22-06-16