Hoppa till sidans innehåll

DSF nu


Svenska Dansportförbundets (DSF) högsta beslutande organ är förbundsmötet (FM). FM väljer en förbundsstyrelse (FS) som leder förbundet under verksamhetsåret. FS har beslutat att driva den dagliga verksamheten genom en organisation indelad i ett antal verksamhetsområden (VO).

 

Respektive verksamhetsområde drivs och administreras av en kommitté bestående av företrädesvis tre till fem personer som kommer att vara officiella representanter för förbundet inom detta verksamhetsområde. Om VO-kommittén så önskar kan den bilda arbetsgrupper för specifika arbetsområden inom verksamhetsområdet. Arbetsgrupperna kan bestå av en eller flera personer beroende på omfattning. Det åligger VO-kommittén att säkerställa funktion och kompetens för arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet genom att tillsätta erforderliga personella resurser i arbetsgrupperna. Målsättningen är att samtliga verksamma inom VOkommittéer och arbetsgrupper skall fortsätta att arbeta oavsett förändringar i FS eller organisatoriska förändringar som inte berör det egna området. FS utser en styrelseledamot som kontaktperson till respektive verksamhetsområde.

 

Två viktiga mål för arbetet inom verksamhetsområdet är att uppfylla av FS fastställt verksamhetsinnehåll och budget. Arbetet skall präglas av, för ”DSF bästa”, samarbete mellan verksamhetsområdena och av frihet under eget ansvar. DSF:s och RF:s stadgar samt särskilda instruktioner och policydokument utfärdade av FS och RF skall utgöra grunden för allt arbete inom DSF.

Uppdaterad: 15 JAN 2015 12:48

Postadress:
Svenska Danssportförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996570
E-post: This is a mailto link