Hoppa till sidans innehåll

Ordförande har ordet, dec-16

19 DEC 2016 07:07
Kraftsamling och ny ideell organisation i DSF från årsskiftet.
Med allt fler danser på programmet ställs nya och andra krav på förbundets organisation. Både den ideella och den professionella, dvs kansliet.
 • Skapad: 19 DEC 2016 07:07

Utredningar och arbete med en utvecklad organisation har på gått i nästan två år. Under hösten 2016 intensifierades arbetet med avstamp i en gemensam arbetshelg med samtliga Verksamhetsområde (VO) och förbundsstyrelsen (FS). Resultatet blev en ny organisation. Och nu är det dags att sjösätta den nya organisationen från 2017-01-01.

Grundtankar
Organisationen skall vara uppgiftsorienterad istället för att vara organiserad grenspecifikt.

Genom att bygga organisationen i huvudsak med de delar vi gör i vår idrott- tränar, tävlar och utbildar oss så ska alla som jobbar lättare kunna fokusera på mer avgränsade arbetsuppgifter och kanske mer där man har sitt huvudintresse när det gäller dans- och idrottsutveckling. Allt för att göra det mer intressant och mindre tidskrävande.

Vi kommer också att arbeta med grenutvecklingsplaner under 2017 som säkerställer respektive dansgrens utveckling framöver.

Arbete i projektform uppmuntras. Korta, avgränsade uppdrag som vi kan få fler att arbeta med.

De steg vi tar nu är följande:

 • Benämning VO försvinner och vi kallar det Kommittéer
 • Samtliga VO Dans verksamhet fördelas inom de övriga kommittéerna.
 • Marknad och Kommunikation fokuserar på bevakning och ävlingsutvecklingsuppdraget läggs i en ny kommtté.
  Ordförande fn vakant.
 • Vi tillsätter en ny Tävlings- och Evenemangsutvecklingskommitté med uppdrag att säkerställa tävlingsverksamhet inom DSF. Tävling ska finnas för alla åldrar och nivåer, nationellt och internationellt och i alla danser. SM i Dans ingår som en del i verksamheten. Tävlingsutveckling, format, kalender och arrangörer blir centrala begrepp i arbetet.
  Jimmy Karlsson blir ordförande i kommittén.
 • Vi tillsätter en ny Teknisk Kommitté med uppdrag att arbeta med utveckling av regelverk och systemstöd runt tävlingar dels vad gäller tävlingsgenomförande och dels vad gäller bedömning. Det gäller alla åldrar, nivåer och alla danser. Hänsyn ska tas till internationella regelverk och hur de utvecklas och hur det ska in i våra nationella regler.
  Thomas Nilefalk blir ordförande i kommittén.
 • Utbildning blir Utbildningskommitté som ser över gränssnitt med expertis på kansli enligt den strategi vi har om att gå ”från administration till kärnverksamhet”.
  Ingen förändring på ordförandepostenmed Anna-Lena Holgersson.
 • Juridiska blir Juridiska Kommittén. Vi väljer att starta den nya organisationen med en intakt Juridisk kommitté som får samarbeta med Tekniska Kommittén när nya eller reviderade regler ska se dagens ljus. I övrigt har Juridiska Kommittén samma uppdrag som tidigare med tillkommande uppdrag som DSF Etiska kommitté.
  Ingen förändring på ordförandeposten Gunnar Söderlind.
 • DSF omvandlar rollen Idrottsutveckling till Sportchef. Sportchefen får ansvar för idrottsutveckling där utvecklingsmodell, krav- och kapacitetsprofiler, träning, nutrition, fys, idrottspsykologi är uppdraget. Här ligger också ansvaret för barn-och ungdomsfrågor och anpassning till RF riktlinjer. Därutöver även ansvar för anti-doping och jämställdhet och övriga policys som påverkar hur vår idrott bedrivs.
  Malin Träff, i dag anställd som ansvarig Idrottsutvecklare inom DSF blir DSF nya anställda Sportchef.
 • Elitverksamhetens professionaliseras och flyttas till kansliet och rollen Sportchef. Vi skapar ett konsultativt elitråd av personer som vill arbeta med elitutveckling. Förbundskaptener och övriga resursteam finns kvar i organisationen.
  Ingen ny ordförande.
 • Disco, Disco Freestyle, Freestyle/DiscoJazz, Slowdance och Hiphop kommer under 2017 att arbetas med i en arbetsgrupp där expertis och kompetens är samlade för att säkerställa införlivandet av danserna inom DSF. Arbetsgruppen kommer att samarbeta med de olika kommittéerna och kansli ”som om de är en del av kommittéerna”. Beslut fattas formellt i respektive kommitté eller Förbundsstyrelsen beroende av fråga där arbetsgruppen arbetar fram allt underlag. Ambitionen är att arbetsgruppens arbete slutförs per 31/12 2017 och att all verksamhet med personer går över i kommittéarbetet.
  Judith Åkesson Martinez blir ansvarig för rekrytering av medarbetare i gruppen och för gruppens arbete och startar omgående.
 • Linedance kommer att få samma struktur som Disco/Hiphop med en arbetsgrupp som arbetar i projektform. Vi har idag inget fungerande Verksamhetsområde men har hittat några nya personer som är intresserade av att arbeta med dansgrenen. Det blir en omstart och utvärdering under 2017 för att avgöra vägen framåt.
  Ansvarig person är klart inom några veckor.

Kansliets uppdrag:
Kansliet får ett utökat och något förändrat uppdrag.

Från att i huvudsak administrerat idrott skall nu även ett större arbete med att utveckla och driva frågor att ligga där. Föreningsutveckling ligger redan där. Vi fortsätter med att Idrottsutveckling inklusive barn- och ungdomsidrott, breddidrott och elitidrott drivs från kansliet.

Vad händer med alla som jobbar ideellt idag:

Givetvis vill vi inte tappa någon enda person från den ideella verksamheten och erbjuder självklart alla att välja var de vill arbeta.

2016-12-16

Lena Arvidsson

 

Skribent: Lena Arvidsson, Ordförande DSF

 

sök projektstöd

Sverigekarta

  Skärmavbild 2021-04-17 kl. 10.16.28.png

 

 

 


Kalender

Utbildning

DansTV

 

WDSF

WRRC

WADF

Framåt för fler i rörelse

Postadress:
Svenska Danssportförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996570
E-post: This is a mailto link