Hoppa till sidans innehåll

Införande av C-klass inom BRR


När nu den nya C-klassen har införts inom BRR ändras förstås en del saker som man behöver vara uppmärksam på som tävlande, tränare eller tävlingsansvarig. Viktigast är att man har koll på att man anmäler sig till rätt klass.

Man kan läsa i reglementena (BRR och Generell del) om hur den nya C-klassen påverkar

  • var par som kommer från R-klass börjar i N-systemet (B7.1 & B7.2)
  • var nybildade par där minst en tidigare tävlat i N-systemet hamnar (B7.1)
  • vilka som får delta på SM och DM (B4.2.1)
  • vilka klasser som slås ihop (B6.2)

Varför inför vi en C-klass?

Effekterna av separationen mellan N- och R-klasserna har nu utvärderats och en tydlig effekt har blivit att steget mellan R och B-klass har blivit för stort. Många tvekar att flytta upp, man trivs med att i R-klass göra bra resultat och ser att nivån i B-klass är för hög för att man skall ha en bra chans.

Det finns ingen tvingande uppflyttning från R (eftersom den också skall stötta "livslångt tävlande") med resultatet att allt för många allt för bra dansare stannar i R och gör att nivån där blir högre än vad som var avsikten.

Hur hamnar man i C-klass?

Som ovan antytts så kan dansare hamna i C-klass av flera skäl:

  1. Ett par/trio väljer själva att flytta från R-klass
  2. Ett nytt par bildas av en dansare som tidigare dansat i N-systemet och en helt ny dansare (eller C-dansare) i samma åldersgrupp
  3. Ett nytt par bildas av en dansare i en regelgrupp och en dansare från en annan, där åldersreglerna placerade paret i C-klass

Det sista fallet är den generella regeln som tar hand om par/trior där dansarna tillhör olika åldersgrupper.

Allt ovan står att läsa i Reglementet B7.1.

OBS att det alltid är hela par/trior som placeras i en klass. En dansares klass/regelgrupps-tillhörighet är alltid den högsta av de som hen med ev. olika partners har.

Om en dansare är R-klass och en dansare är B-klass, hamnar de i C-klass eller B-klass?

Detta är ett bra exempel som vi kan använda för att förstå svaret på den tidigare frågan.

I B7.1 står det "Om dansarna tillhör olika regelgrupper startar paret/trion i den regelgrupp som den lägst klassade dansaren tillhör" men också "Dansare som tävlat högre än R-klass får ej starta i R-klass. Paret/trion startar då i närmast högre öppna klass i aktuell åldersgrupp."

De kommer således att hamna i C-klass. En R-dansare är alltid i regelgrupp 5 så paret skall hamna där om det är tillåtet, annars i den lägsta tillåtna klassen. Och eftersom ingen som dansat i klass högre än R-klass får starta i R-klass så hamnar paret i den lägsta tillåtna klassen för paret som inte är R-klass, vilket sedan 15/9 alltså är C-klass.

Ett nytt par, där båda tävlat i B-klass innan, hamnar de då i C-klass eller B-klass?

Vi tittar i B7.1 igen, där det står "om dansarna tillhör samma regelgrupp och ingen är S-klassad startar paret/trion i en regelgrupp lägre." Vi antar vuxna, då är B-klass regelgrupp 2, och de skall starta i en regelgrupp lägre, alltså 3. För vuxna är detta C-klass.

Hur söker man dispens för att hamna i C-klass?

Dispens söker man alltid hos förbundet genom att skicka in en ansökan till kansliet.

Tidigare sökte många dispens från regeln "Dansare som tävlat högre än R-klass får ej starta i R-klass." för att få starta med ny partner i R-klass, t.ex. Mycket få dispenser från denna regel kommer att beviljas nu när det finns en C-klass. Så de flesta som vill börja med ny partner kommer automatiskt att hamna i C-klass. Och för det krävs ingen dispens.

Ett par som känner att de vill flytta ner till C-klass skickar en klassflyttansökan till kansliet.

Vad krävs för att gå upp från C-klass till B-klass?

Reglementet har svaret som vanligt: B7.2 säger att han får ny klasstillhörighet "i C-klass tidigast vid sex(6) och senast vid femton (15) uppflyttningspoäng". Så man kan, om man vill, vara kvar under en kortare eller längre period i C-klass.

Kommer C-klass att ligga på R-tävling eller N-tävling?

Det viktigaste målet med C-klassen är att dansare i R-klass skall få en mjuk övergång till det nationella systemet. Vi vill att potentiellt duktiga dansare tar sig uppåt i systemet. För att det skall bli så mjukt som möjligt kommer C-klassen att vara med på både R- och N-tävlingar. I skrivande stund är det inte helt implementerat då en del R-tävlingar inte fick med C-klassen.

Notera att det bara finns en C-klass och samma par har alltså möjighet att delta på alla tävlingar som har C-klass oavsett om det är en R-tävling eller en N-tävling.

Varför ligger C-klass på GP-tävling?

Varken vi som jobbar ideellt med detta eller DSF:s kansli kan i förväg ha koll på alla detaljer och effekter när vi gör ändringar. Här kommer vi att utvärdera och fundera vidare.

Om C-klassen inte har tillräckligt antal deltagare, vilken klass slås den då ihop med?

Vi tycker att det är viktigt att ha klasser för alla åldrar och nivåer, men också att de genomförda klasserna inte får vara för små. Så klasser skall slås ihop när deltagarantalet är litet. Vad som räknas som litet beror ju på tävlingens storlek och nivå. Så det är upp till Tävlingskontrollant/Tävlingsledare att slå ihop klasser till lagom stora klasser.

I reglementet B4.1 står det "Se 5.1.3 i generella delen" och där står det "Om få par/trior anmält sig till utannonserad klass, kan sammanslagning ske med andra klasser i första hand inom samma regelgrupp och med samma tävlingsregler."

Dvs. i första hand med klasser som står i samma kolumn i tabellen i B6.2. Men kan även, då det krävs, slås ihop mellan kolumner. Ett sådant exempel är JR och JC som, om dom är på R-tävling, lämpligen slås ihop.

Får de som tävlar i C-klass delta på Mästerskap?

Reglementet B4.2.1 säger "Mästerskapen är öppna för par/trior i klasserna S, A och B-klass i aktuell åldersgrupp". Det krävs dessutom att dansare/paret/trion genomfört tre tävlingar tillsammans. Två av dom kan ha genomförts i C-klass om paret sedan flyttat till B-klass och genomfört en tävling där.

Om du har andra frågor, kontakta vårt kansli som kan svara eller vidarebefordra din fråga.

Uppdaterad: 24 JAN 2021 11:01 Skribent: Thomas Nilefalk
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Danssportförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996570
E-post: This is a mailto link