Hoppa till sidans innehåll

Bilda förening och söka medlemskap


Svenska Danssportförbundet är medlem Riksidrottsförbundet (RF). RF är svensk idrotts paraplyorganisation med uppgift att stödja och leda sina 73 medlems-organisationer i gemensamma frågor och att företräda idrottsrörelsen gentemot politiker och myndigheter, nationellt och internationellt.

En idrottsförening behöver inte vara ansluten till ett förbund inom RF. Det har dock visat sig att det finns ett flertal indirekta fördelar med att vara det. Många kommuner har till exempel det som villkor för sin bidragsgivning med mera.

Bilda förening/ansöka om medlemskap
Det är enkelt att bilda en förening och ansöka om medlemsskap i Svenska Danssportförbundet (DSF)! Idella föreningar som bedriver dans i tävlings- och/eller motionsform kan söka medlemskap i DSF.

Gör såhär:

 1. Bilda förening
  Om ni är några stycken som funderar på att bilda en danssportklubb, är en bra början att ordna ett möte och ta reda på hur stort intresset är. Visar det sig att det finns intresse, väljer ni en interimstyrelse eller utser en grupp som går vidare och undersöker förutsättningarna för att bilda en klubb. 
  När ni bestämt er för att bilda en klubb, kalla till ett möte där ni skapar föreningens stadgar (de "regler" som styr föreningen. Vi ser helst att ni använder Danssportförbundets stadgemall. Läs instruktion till stadgemallen först. Är ni en förening med flera idrotter är det bättre att anväda RF:s stadgemall (Word)
   Något minsta antal personer som måste vara med vid bildandet av en förening finns inte fastlagt. För bildandet av en ekonomisk förening räcker det med tre personer, varför det kan antas att tre personer också är tillräckligt för att bilda en ideell förening.
  När det gäller föreningens namn finns det vissa namnregler som gäller. Namnet måste bl a innehålla ordet förening, klubb eller sällskap för att visa att det är en ideell förening.

 2. Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket
  I samband med RF-stämman 2009 beslutades att medlemsföreningar fr o m den 1 januari 2011 måste inneha ett organisationsnummer. Ansökan om organisationsnummer görs hos Skatteverket eller så kan man få hjälp av RF att ansöka om organisationsnummer i samband med ansökan om medlemskap.Om föreningen ansöker om och får medlemskap i förbund inom RF tilldelas föreningen ett idrottsinternt föreningsnummer som är unikt för föreningen inom RF. Föreningsnummret, som är fyr- eller femsiffrigt, används i kontakter inom idrottsrörelsen.

 3. Ansökan om medlemskap
  Fyll i ansökningsformuläret för medlemskap i Svenska Danssportförbundet.

  Här finns ansökan om medlemskap

  I ansökan behöver ni ladda upp följande dokument:
  • undertecknat protokoll från årsmöte eller bildandemötet (där det ska stå med att ni ansöker om medlemsskap i DSF),
  • kopia på föreningens stadgar, måste bifogas även om föreningen är  medlem i annat specialdistriktsförbund (SDF),
  • om ni ännu inte har fått organisationsnummer, bifoga en kopia på ansökan som skickades till Skatteverket.

 4. Anslutningsprocessen
  När medlemsansökan inkommit till DSF, görs en kontroll från förbundet. Man går igenom de bifogade dokumenten samt kontrollerar att namnet är lämpligt.
  Ibland kan stadgarna behöva kompletteras för att stämma överens med idrottens regler. Då måste föreningen ha ett årsmöte för att kunna göra dessa kompletteringar då stadgeändringar måste beslutas av föreningens medlemmar. Det räcker inte med ett styrelsebeslut. Detta gör att det kan ta tid innan medlemsansökan godkänns av DSF.
  När alla handlingar och namnet är i sin ordning, skickar förbundet en faktura på medlemsavgift. När avgiften är betald, godkänner förbundet medlemsansökan och föreningen får en bekräftelse från dels DSF, dels från RF.

Medlemskapet
Som medlem i DSF betalar man en årsavgift. Den utgörs av en medlemsavgift, en verksamhetsavgift samt en avgift till STIM och SAMI. Medlemsavgiften är samma för alla föreningar oavsett antal medlemmar förutom de allra minsta föreningarna.Verksamhetsavgiften liksom avgiften till STIM och SAMI är anpassade efter antalet medlemmar i föreningarna. Se här hur mycket årsavgiften blir för din förening.

För dessa avgifter får föreningen följande:

 • möjlighet till stöd från RF i form av pengar, kompetens, försäkringar, juridik, språkrör för idrotten och idrottsavtal (rabatter)
 • föreningen får delta med ett ombud på förbundsårsmötet, oavsett rösträtt, utan kostnad förutom resa och eventuella extra övernattningar
 • med medlemskapet ingår även DSF:s kanslistöd, tävlingsadministration, försäkring för ledare och licensierade dansare, möjlighet att tävla på alla nivåer nationellt, för elit tävla internationellt samt möjlighet till utbildning av ideella ledare och funktionärer som arrangeras av DSF eller SISU.

I och med medlemskapet i DSF, blir föreningen också automatiskt medlem i ett specialdistriktsförbund (SDF), t ex Mittnorrlands Danssportförbund. Varje medlemsförening betalar en medlemsavgift till sitt SDF. Avgiften kan variera inom distrikten.

Medlemskapet innebär även en tillhörighet till Riksidrottsförbundet (RF). Mer information finns att läsa på RF:s hemsida.

I dokumentbanken hittar ni dokument som gäller föreningar, som Föreningens ABC och andra nyttiga dokument som förbundets styrdokument. 

 

Uppdaterad: 02 MAR 2021 11:37

 

sök projektstöd

  Skärmavbild 2021-04-17 kl. 10.16.28.png

 

 

 


Kalender

Utbildning

DansTV

Sverigekarta

 

WDSF

WRRC

WADF

Framåt för fler i rörelse

Postadress:
Svenska Danssportförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996570
E-post: This is a mailto link