Oscar Ågren i ungdomspanel vid Idrott & Destination

Evenemanget Idrott & Destination samlade personer från specialidrottsförbunden, destinations-representanter från kommuner och andra som har koppling mot evenemang och idrott. Över 150 deltagare var på plats och representerar 29 specialidrottsförbund, 40 destinationer och även sju av RF-SISU distrikt.

Förbundets Eldsjäl 2.0-deltagare , Oscar Ågren, var där för att delta i en ungdomspanel som Ungdomsbarometern modererade. Även förbundets sportchef, Magnus Lampert, som börjar sin tjänst i november, deltog under de två dagarna och lyssnade bla på Thomas Lyckedal som pratade om E-sportens resa och om evenemang som tex Dreamhack. Sören Emmervall, PR & kommunikationsansvarig på Bilsportförbundet, informerade om Bilsportförbundets evenemang och tankesätt. Gabriella Hedvall från visit Umeå som pratade om hur framtidens evenemang ser ut i Umeå. Utöver ungdomspanelen, diskuterade en annan panel om deras tankar och reflektioner från de två dagarna och hur de kommer att arbete och tänka i framtiden.
Till sist fick ungdomar lyfta tankar och reflektioner om framtidens evenemang och vad som skulle locka dessa att delta.

- Vi nämnde att vi tyckte det var av största vikt att inkludera unga i processen vid skapandet och genomförande av evenemangen; istället för att "gissa" vad vi ungdomar attraheras av. Det är mycket lättare att fråga oss, säger Oscar. Dessutom tryckte vi på den goa, lite svårdefinierade stämningen som fysiska idrottsevenemang skapar. Ungdomar är idag inte lika intresserad av evenemang som enbart är digitala, men ser att digitala hjälpmedel verkligen inte ska underskattas.

Vi följer utbildningsprogrammet Eldsjäl 2.0, genom Oscars rapporteringar!


Läs även Riksidrottsförbundets pressmeddelande om evenemanget:

https://via.tt.se/pressmeddelande/idrotter-och-destinationer-med-fokus-pa-framtidens-evenemang?publisherId=3235685&releaseId=3332839


Bild: Oscar Ågren
Bild från Folkspel

Sandra Svanberg 22-10-21