Om oss

Förbundsmöte

Förbundsmötet 2022 - Paneldiskussion

Förbundsmötet är Svenska Danssportförbundets högsta beslutande organ där varje medlemsförening äger en röst.

Förbundsmötet

Förbundsmötet är Svenska Danssportförbundets högsta beslutande organ där varje medlemsförening äger en röst. Framtagande av röstlängd sker enligt Svenska Danssportförbundets stadgar.

Förbundsmötet är ett möte som genomförs en gång per år. Förbundsmötet fastställer verksamhetsinriktning för kommande år. Vid Förbundsmötet väljs ordförande, styrelse, valberedning revisorer och ledamöter i disciplinnämnden. Kallelsen till mötet styrs genom stadgarna för förbundet.

Information om Förbundsmötet 2022

Information inför Förbundsmötet 2023

Skapad av: Sandra Svanberg 22-05-20