Utvecklingsstipendium

Utvecklingsstipendium

I samband med Riksidrottsförbundets (RF:s) hundraårsjubileum fördelades medel till specialidrottsförbunden.

Danssportförbundets förbundsmöte år 2004 beslutade att en stipendiefond skulle skapas av de anvisade pengarna (250 000 kronor).

Fonden förvaltas av Danssportförbundets styrelse. Kapitalet skall placeras så att det ger god avkastning. Placering i värdepapper får ske om risken bedöms som låg eller medel. Varken kapitalet eller avkastningen får användas till annat ändamål än till de stipendier som beslutas om. Förbundsstyrelsen (FS) har möjlighet att tillskjuta ytterligare medel till fonden. Fonden avslutas när kapitalet har förbrukats.

Sista ansökningsdag är 1 februari.

Ansökningsblankett
Stipendiefondens stadgar

22-06-16