Hoppa till sidans innehåll

Tillägg från domarkåren


Här kommer information kring domarfrågor publiceras, som konkret berör dansutövare inom BRR (Bugg och Rock´n´Roll danserna). Till exempel kan protokollsutdrag publiceras från det årliga Domar-seminariet. Alla dansutövare (samt danstränare och övriga berörda) får på så sätt tillgång till eventuella förtydliganden kring diskussioner och nya beslut gällande bedömningskriterier. Information från till exempel examinatorer BRR kan också presenteras nedan. Samt övrigt av vikt t.ex förändringar kring Svenska Danssportförbundets tävlingsreglementen relaterade till fastställda bedömningshandledningar etc.

Vid ev frågor rörande publicerade texter, kontakta DSF:s Tekniska Kommitté.

Lista på samtliga domare BRR återfinns i högermarginalen under "Tävlingsarrangör"!


Information från examinatorerna efter 2009 års Domarseminarium - Några förtydliganden, definitioner och förändringar

Bugg

Tydliga dansanta inbromsningar (föra-följan, orsak-verkan)

Det viktigaste bedömningskriteriet i bugg är – tillsammans med sväng – tydliga dansanta inbromsningar.

Begreppet tydliga dansanta inbromsningar finns för att beskriva hur föra och följa sker på ett bra och tydligt sätt så att det även för betraktaren går att se. Detta kan utföras på många olika sätt, och inget sätt värderas högre i bedömningen än något annat. Bra föra och följa innehåller orsak och verkan. För att få en bra bedömning för sitt föra/följa så räcker det inte att det syns att man för och följer, det ska även utföras med god kvalitet. I bugg är fysisk förning en förutsättning. Enbart visuell förning räcker inte (men kan givetvis användas för att förstärka den fysiska förningen). Tydliga dansanta inbromsningar är inte enbart förknippat med bugg utan en viktig beståndsdel i samtliga grenar.

Bakåt efter vänstervändning

I bugg måste varje rotationsförändring för damen initieras av en förning. Om damen vänder rotationsriktning utan förning så ska paret ha sämsta bedömning. Ett exempel som blivit allt vanligare det senaste året är att damen efter en vänster frisnurr fortsätter bakåt utan att detta föregåtts av en kontakt/förning. Definitionsmässigt räknas "gå framåt" som att damen är i en vänsterrotation med mycket låg vridning, och "gå bakåt" som att damen är i en högerrotation med mycket låg vridning.

Extremt beteende

För att bevara buggens specifika karaktär vill vi påpeka att ett icke-extremt beteende förväntas.

Herrens grundsteg är visserligen fritt, men ett alltför extremt beteende, t.ex. handstående, volter, mm, bör resultera i sämsta bedömning.

Dubbelbugg

Dubbelbugg är en liten formationsdans som utförs av tre personer i en trio. Utöver platsbyten är skapandet av formationer, linjer och mönster de mest typiska karaktärsdragen. Detta genomsyrar bedömningen av dubbelbugg. Dubbelbugg kan baseras på Bugg, Boogie Woogie, Rock’n Roll eller Lindy Hop - eller en blandning av dessa. Det är likvärdigt att antingen dansa en av dessa grenar eller att blanda mellan flera. Individerna kan också blanda olika danser samtidigt.Karaktäristiskt för dubbelbugg är begreppet formation. Det är det som skapar möjligheter som pardansen saknar i och med att det är tre personer som deltar. Det är tillåtet att tjejer dansar killens steg och tvärtom. Dessutom kan trion dansa spegelvänt eller symmetriskt, det vill säga att en individ dansar spegelvänt i relation till en annan. Att blanda olika grundtekniker utgör heller inget hinder. 
En dubbelbuggskoreografi bör präglas av mönsterexakthet, det vill säga att dansarna inte bara slumpmässigt hamnar på plats B från att ha varit på plats A. Det bör finnas en medveten tanke bakom hur dansarna placerar sig och vad det är som gör att de hamnar just där de hamnar. 
Det kan skapas en kontrastrikhet genom olikhet, så länge det är medvetet.
Det är tillåtet att göra showfigurer, men dessa får inte ta överhanden, utan bör vara av begränsad längd och i begränsad mängd. Vid akrobatik i dubbelbugg bör alla i trion att vara delaktiga.

Ändring fr.o.m. 090401: bra grepp+grepp = fast grepp

Boogie Woogie

Ingen särskild information

Lindy Hop

Ingen särskild information

Rock´n´Roll

Ny definition av Bra grepp fr.o.m. 090401. Den nya lydelsen är:
Bra grepp =  ena personens bägge händer/armar i den andra personens bägge händer/armar

Alla grenar

Stress

Stress är en företeelse som har blivit vanligare på senare tid och då avses hur takten behandlas av dansarna. När det gäller stress upplevs dansarnas rörelser vara förskjutna (ligga för tidigt) i förhållande till musikens taktslag, vilket gör att paret upplevs vara mer eller mindre före i takten. I de fall stressen är så pass stor att dansarna inte längre är i takt resulterar detta i sämsta bedömning. Om det är i mindre grad drar domaren ned på sin bedömning, dock utan att detta resulterar i sämsta bedömning.

Uppdaterad: 18 SEP 2017 15:38 Skribent: Kjell Rask

Postadress:
Svenska Danssportförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996570
E-post: This is a mailto link