Årsmöte

Söndagen den 30 oktober 2022 kallas alla medlemsföreningar till årsmöte!

I år arrangeras årsmötet i Katrineholm, hos Dansklubben Rock You 2.

Östra Danssportförbundet bjuder på smörgåstårta och enklare fika.

Till årsmötet får förening utse högst två ombud (varav en har rösträtt), vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Föreningen skall inge fullmakt för de ombud som skall delta på mötet. 

I samarbete RF-SISU kommer det arrangeras en workshop efter årsmötet.

Det går utmärkt att anmäla fler deltagare till workshopen. Under tiden Årsmötet hålls är det ett perfekt tillfälle att mingla med workshop-deltagare från andra föreningar.

Östra Danssportförbundet bjuder alla ombud till årsmötet och anmälda deltagare till workshopen på lunch.

Workshop: Värdskap i föreningen

Mer information om årsmötet!

Christer Kihlgren 22-09-28