Informationsmöte och prova på möjlighet i rullstolsdans

Östra distriktet i samarbete med RF-SISU Sörmland/Östergötland och Stödområde Paradans har fått möjlighet att som första distrikt hjälpa föreningar i distriktet att starta upp Rullstolsdans.                             
I slutet av oktober 2023 kunde vi bistå med informationsmöte i Sörmland samt erbjuda fysisk träff där ledare och andra intressenter kan få pröva på rullstolsdans. Detta arbete kommer att fortsätta för att ge fler föreningar i distriktet möjlighet att prova på rullstolsdans.

Kontakta era respektive RF-SISU distrikt eller mejla till parasport@danssport.org  eller odf@danssport.org om ni vill veta mer samt få hjälp med att komma i gång.

Östra distriktet i samarbete med SISU Sörmland/Östergötland och Stödområde Paradans.

Christer Kihlgren 23-11-06