Distriktsstyrelsen

Skapad av: Tilde Kaland 22-09-06
Ann-Katrin Övergaard Ordförande
Gunnar Söderlind
Gunnar Söderlind
Alt tel: +46702113892
Vice ordförande
Jennie Smith Kassör
Tilde Kaland Sekreterare
Camilla Jönsson Ledamot
Pär-Anders Sköld Ledamot
Lina Kron Ledamot
Sandra Karlsson Suppleant
Daniel Rolin Suppleant