Kallelse och inbjudan till Östra Danssportförbundets Årsmöte (SDF-möte)

Söndagen den 8 oktober kallas alla medlemsföreningar till årsmöte!

I år arrangeras årsmötet i Norrköping, hos Norrköpings Sportdansare.

Styrelsen har som förslag att uppdatera Östra Danssportförbundets stadgar på årsmötet. Styrelsens förslag kommer att bifogas med övriga dokument som skickas ut inför årsmötet.

 

Plats: Lindövägen 72, Norrköping

Tid: 13.00

 

Östra Danssportförbundet bjuder på smörgåstårta och enklare fika.

Till årsmötet får förening utse högst två ombud (varav en har rösträtt), vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Föreningen skall inge fullmakt för de ombud som skall delta på mötet. 

 

 

Anmäl ombud senast 1 oktober.

Anmälan till mötet sker via mejl till odf@danssport.org
(Tillsammans med er anmälan behöver vi information om eventuell specialkost)

Förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelse samt övriga dokument kommer att skickas via mejl till föreningen senast 14 dagar före mötet.

Christer Kihlgren 23-08-29