Tidig Anmälan för SM-Veckan i Västerås 2024

Tävlingsledningen för dansen under SM-Veckan i Västerås, som äger rum i juni 2024, riktar en uppmaning till alla föreningar och dansare som planerar att delta i årets tävlingar att anmäla sig så tidigt som möjligt. 

Under SM-veckan i Västerås kommer det att tävlas om SM-medaljer i hela 65 olika SM-klasser. Med så många klasser att koordinera är det en stor utmaning att sammanställa ett bra tävlingsschema. Projektansvarig för SM-veckan Magnus Lampert belyser problematiken när dansare inte anmäler sig för att vänta på schemat hamnar vi i ett moment 22 – läge där alla inväntar varandra.  

"Tidiga anmälningar är avgörande för att vi ska kunna skapa ett fungerande tävlingsschema och svara på frågor om starttider, sluttider och vilka dagar specifika klasser avgörs," säger Magnus Lampert och fortsätter, "Vi har redan fått många frågor som vi i nuläget inte kan besvara eftersom den sista anmälningsdagen ännu inte har passerat. Om fler anmäler sig i ett tidigt skede kan vi ge bättre information och planera tävlingarna mer effektivt." 

Tävlingsledningen uppmanar därför alla dansare att anmäla sig så snart som möjligt, även om den slutgiltiga anmälan inte är helt bestämd. Det är bättre att anmäla sig nu och eventuellt dra tillbaka anmälan senare om det uppstår problem, än att vänta till sista minuten. Det ger tävlingsledningen möjlighet att skapa en preliminär tävlingsplan och besvara de frågor som vi kan. 

Vi strävar efter att göra tävlingarna så smidiga och rättvisa som möjligt för alla deltagare, säger tävlingsledaren. Men vi vill poängtera att vi inte kan garantera detta förrän vi ser hur anmälningarna fördelar sig. 

Tävlingsledningen tackar på förhand för all hjälp och ser fram emot ett fantastiskt SM i Västerås 2024. 

Till anmälan 

www.dans.se/comp/game/?id=211893 

Magnus Lampert 24-05-20