Varmt välkomna till SM i Standard, Latin, Tiodans, Disco, Performing Arts & Hiphop

Inför nästa helgs tävlingar på SMveckan i Västerås vill här tävlingsorganisatören Dansklubben Marionetterna delge en del information inför helgen. 

Tävlingen kommer att avgöras under RF’s SM vecka i Västerås i Mälarenergi Arena.
Tidsschema för dagarna finns på dans.se och i V4D uppdateras kontinuerligt om
förändringar uppstår.

Biljetter SM danssport

Genom SM veckan så är det gratis entré till sidoläktaren i tävlingshallen. Till läktaren mot fronten utav dansgolvet så säljer vi biljetter på www.marionetterna.se
Det går även att betala entré till frontläktaren på plats med swish.
Vi säljer också VIP bord med plats för 6 personer som står vid tävlingsgolvet. Läs mer info om detta på www.marionetterna.se bokning utav VIP bord görs till
info@marionetterna.se

Invigning

Båda tävlingsdagarna kommer att inledas med en invigning.
Det kommer vara inmarsch klubbvis. Samling inför invigningen sker i
uppvärmningshallen i bokstavsordning, skyltar kommer finnas på plats.
Klubbarna väljer själva hur många dansare från sin klubb man vill låta gå med på
inmarschen.
Det kommer vara några korta tal, nationalsång samt ett uppträdande under invigningen.
Vi avslutar med utmarsch.
Klubbarna får själva ta med en klubbfana eller skylt om man vill ha det.

Prisutdelning

Efter avslutad finaldans kommer dansarna att gå direkt till greenroom och sätta sig föratt invänta prisutdelning.
Detta gäller dock EJ under SVT’s sändningstid på söndag eftermiddag. Mer information om detta under lagledaträffen.

Lagledare

Alla klubbar tilldelas två lagledar-/coachpass, extra pass går att köpa till. 100 kr/dag eller 150 kr för båda dagarna.
Detta görs på förhand, boka via info@marionetterna.se

Till lagledarträffen är två representanter per klubb välkomna.
Avprickning, uthämtning utav lagledarkuvert och deltagarpass.
Avprickningen sker digitalt i V4D.
Lagledarkuvert med nummerlappar, deltagar- lagledar- & coachpass kan hämtas ut i Mälarenergi arena fredag 28/6 mellan kl 14.00-15.00 i huvudentrén samt på
tävlingsdagarna i tävlande entrén from att arenan öppnar. Dessa pass gäller båda
dagarna oavsett vilken dag man tävlar på.
Det är viktigt att ni klubbar samordnar utlämnandet utav deltagarpass så att era
deltagare kan komma in i arenan på bästa sätt.

Öppettider & Entré

Arenan öppnar två timmar innan tävlingsstart 09.00 på lördagen och 08.00 på söndagen.
Publiken går in genom huvudentrén på framsidan. Dansare, lagledare och coacher går genom sidoentrén. Endast publik med VIP biljetter kommer kunna befinna sig på golvet.
För övrig publik med gratis eller betalda biljetter är det läktaren som gäller.

Café och mat

I hallen kommer det finnas ett café som säljer tex korv med bröd, toast och kalla
pastasallader. Även ett utbud utav fika och drycker.

SVT sänder live

Under söndagen mellan kl 16-19 så kommer SVT att finnas på plats och sända ifrån vår tävling. Första delen kommer att sändas på SVT Play och sedan parallellt i SVT1 mellan kl 18.15-18.58. Vi kommer att behöva anpassa tävlingen utefter SVT’s sändning. Det kan innebära tex oplanerade pauser eller skifte i ronderna.
Vi informerar då i så god tid som möjligt om något sådant skulle ske.

Tillgänglighet

Arenan är tillgänglihetsanpassad.

Sophantering

Vi uppmanar klubbar och publik att hålla rent efter sig och använda de kärl för sopor, sortering och pant som kommer att finnas på arenan.

Väskförbud under SM-helgen

Det kommer att råda väskförbud för publiken i arenan. Handväska i mindre format än ett A4 papper är okej.
Det finns ej tillgång till garderob så publiken uppmanas att ej ta med stora väskor till arenan.
Dansare, lagledare, coacher och funktionärer omfattas inte utav väskförbudet. Vi
önskar att alla respekterar och följer det under helgen.

Egen musik

De dansare/teams som har möjlighet till egen musik ska skicka sin musik till
musikansvarig1@gmail.com innehållande följande uppgifter:
• Namn på dansaren/dansarna eller teamet,
• Startnummer
• Gren och vilken klass det gäller.
Musikfilerna ska svara inskickade senast den 20 juni, dvs dagen innan
midsommarafton.
Dansarna ansvarar för att musikfilen är korrekt, d v s. rätt längd och rätt tempo enligt gällande reglemente. Musikansvarig skall inte behöva göra annat än att spela upp den insända musiken.
Filformat skall vara i mp3- eller wav-format.


Vandringspriser

Vi påminner om att ta med vandringspriser och lämna in dom till sekretariatet senast kl 10.00 på lördagen, eller 09.00 på söndagen.


Varmt välkomna till Västerås önskar Tävlingsorganisatörerna Sandra och Anna för Dansklubben Marionetterna.


Zandra Idenius 24-06-20