Kallelse årsmöte

Varje röstberättigad förening har en röst. NVDSF-stämman består av ombud för föreningar inom distriktet. Förening får utse högst två ombud, vilka ska vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Om föreningen deltar i stämman med två ombud förfogar de över endast en röst, där rösträtten då utövas av det ena ombudet. Föreningen ska inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 8/1 2023.

Årsmöteshandlingarna publiceras på hemsidan så snart som möjligt, dock senast den 5/2 2023.

nvdsf@danssport.org

 

Hoppas vi ses!

Med vänlig hälsning Styrelsen NVDSF

Daniel Blomqvist 23-02-06