Norrbottens-Västerbottens DSF

Styrelsen 2022

 

Ordförande: Maria Lindgren

Kassör: Johan Törnblom

Sekreterare: Veronica Jonsson 

Ledamot:  Marja Lundmark 

 

Styrelsen kan nås via mail på nvdsf@danssport.org

Vid brådskande ärenden kan ordförande nås på 070-299 29 99

Skapad av: Maria Lindgren 22-09-06

Redaktörer