Årsmöte 2023-02-19

Den 19 februari är det årsstämma för destriktet. Varje röstberättigad förening har en röst. NVDSF-stämman består av ombud för föreningar inom distriktet. Förening får utse högst två ombud, vilka ska vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Om föreningen deltar i stämman med två ombud förfogar de över endast en röst, där rösträtten då utövas av det ena ombudet. Föreningen ska inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

Skapad av: Maria Lindgren 23-02-06