Förening

Antidoping - Vaccinera klubben

Har du funderat på om någon i din dansförening dopar sig? Skulle det kunna ske av misstag? Hur skulle ni göra då? Har ni någon antidopingplan att ta hjälp av?

Vaccinera klubben mot doping är ett preventions- och åtgärdspaket som är framtaget av Antidoping Sverige. Konceptet bygger på att klubben, förslagsvis en styrelse, först gör en antidopinganalys och sedan skapar en egen handlingsplan för antidopingarbetet. Förutom de förebyggande åtgärderna som tas fram får föreningen en beredskap för att hantera dopingfall i praktiken.

Idrotten har ansvar
Alla inom idrottsrörelsen har ett ansvar i antidopingarbetet. Riksidrottsförbundet och Antidoping Sverige vill att alla föreningar tar sitt ansvar och vaccinerar sig enligt detta upplägg. Det är varje idrottsutövares skyldighet att känna till dopingreglerna och för att det ska fungera måste idrottsföreningar ha en ordning för att säkerställa att medlemmarna är informerade. Genom att vaccinera klubben får föreningen en ordning för detta och dessutom stärks klubben utåt gentemot kommunen, media och sponsorer.

Vaccinationen sker i fyra enkla steg och tar cirka två timmar att slutföra. Handledning samt diskussions- och utbildningsmaterial finns att ladda ner under de olika stegen.

Ta hjälp av verktyget Vaccinera Klubben - gör planen själv eller ta hjälp av ert RF-SISU distrikt


Svenska Danssportförbundets arbete för en ren danssport

Svenska Danssportförbundet arbetar aktivt för att danssporten ska vara en ren sport med rena vinnare och klubbar. Här kan du läsa om arbetet:
Svenska Danssportförbundets Antidopingprogram

Ansvarig Antidoping Svenska Danssportförbundet
Ida Kvist, Förbundskoordinator
ida.kvist@danssport.se 
Tel: 08-699 65 30
 
Kontakta även kansliet gällande licensfrågor: kansli@danssport.se
Kontakt info Antidoping Sverige: www.antidoping.se eller info@antidoping.se

22-06-16