Dokumentbank

Resepolicy & reseräkning

Här presenteras när resor är befogade, hur vi reser, vem som står för kostnaderna och hur de rapporteras.

Resepolicyn riktar sig till Svenska Danssportförbundets anställda, förtroendevalda och övriga berörda vid uppdrag för Svenska Danssportförbundets representation vid årsmöten och konferenser. Den gäller sammanfattningsvis för alla tjänsteresor och transporter som sker för förbundets olika verksamheter.

Syftet med policyn är att alla resor och transporter ska ske så miljöanpassat, trafiksäkert och kostnadseffektivt som möjligt, samtidigt som förbundets samarbetsavtal skall beaktas. Miljöhänsyn och trafiksäkerhet kan i vissa fall motivera en dyrare resa eller en resa som tar längre tid.

Var och en har ansvar för att det egna resandet i sitt uppdrag sker i enlighet med policyns riktlinjer. Förbundet har ansvar för att alla berörda är informerade om policyn och följer den.

Att resa kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt innebär:

• att resor planeras i så god tid att kombinationer av biljetter, samordning och anpassning av resor blir möjliga och att mest fördelaktiga färdsätt och logi kan väljas
• att färdsätt och logi väljs så att arbetstiden utnyttjas effektivt
• att beställning av resor och logi görs på ett sådant sätt att förbundets ställning som storkund tillvaratas samt att kostnader för reseadministration minimeras

Läs mer i Svenska Danssportförbundets Resepolicy
Använd Reseräkningsblanketten för ersättning av utlägg

Kontakta kansli@danssport.se vid frågor.

 

 
Skapad av: Sandra Svanberg 23-05-24