Förening

Hur arrangerar föreningen en tävling?

Samtliga tävlingar inom Svenska Danssportförbundets tävlingsverksamhet, arrangeras av föreningar som fått sanktion från förbundet. 

 


Handledningar, blanketter, mallar och information som föreningen behöver för att arrangera en tävling, finns i dokumentbanken (se länk)!


Om din förening vill arrangera tävling så behöver ni ansöka om sanktion från Svenska Danssportförbundet. Sanktion behöver sökas för alla tävlingar förutom när tävlingen bara är för klubbens egna medlemmar. 

Steg för steg:


1. Skapa tävlingsorganisation

Föreningen utser en tävlingsorganisatör vilken ska ha genomgått DSF:s grundutbildning föreningsfunktionär och utbildning tävlingsorganisatör. Denna bör vara en god organisatör och arbetsledare samt vara väl insatt i förbundets tävlingsreglemente och tävlingssystem i dans.se. Föreningen ska boka lokal och ev. söka tillstånd som behövs. 


2. Ansöka om tävlingssanktion

Ansökan sker genom dans.se. Framförhållningen ska vara god, helst tio månader innan. Sanktionsansökan ska vara ifylld med samtliga uppgifter såsom tidpunkt, sista datum för anmälan, klasser osv. 

Efter att tävlingskalendern fastställts av förbundet, kan tävlingsansökan för tävling på dagar där det inte finns planerade tävlingar insändas till DSF. Sådan ansökan ska insändas snarast, dock senast 3 månader före önskad tävlingsdag. Ni kontaktar ett verksamhetsområde vid arrangerande av GP-tävling eller SM. Mejla till adresserna nedan eller kontakta kansliet på kansli@danssport.se för vägledning.

Aktuella verksamhetsområden inom förbundet är följande:


Ansökan om distriktstävling görs på samma sätt till DSF, här inhämtar dock förbundet information från det aktuella distriktet som ansvarar för sitt Distriktsmästerskap. 

Ansökan för både N och R tävlingar görs direkt i dans.se. 

Meddela kansliet vem som ska vara lokal tävlingsorganisatör. Denne ska ha genomgått grundutbildningarna för tävlingsarrangörer eller ha motsvarande kunskap om tävlingsarrangemang. 


3. Tävlingsfunktionärer

Förbundet tar via sina grenspecifika verksamhetsområden ut tävlingsledare, tävlingskontrollant och domare till tävlingar på N-nivå. På R-tävlingar tar föreningen ut funktionärer själva, se Arrangörshandledning R-tävling under Handledningar och blanketter. 

Övriga funktionärer, såsom speaker, musikansvarig, sekretariat, Vote4Dance m.m. tar arrangörsföreningen kontakt med själva. Arrangörsföreningen bekostar alla tävlingsfunktionärers arvode, resa och boende enligt DSF:s ersättningsdirektiv. Tävlingsfunktionärer ska även få mat och fika under tävlingsdagen om det behövs.  


4. Tävlingsinbjudan

Föreningen ansvarar för inbjudan och marknadsföring av tävlingen. Information kan läggas på dans.se och Vote4Dance.com så det är lätt att hitta informationen. Tävlingskalendern på dans.se publiceras här på hemsidans kalender


5. Info om leg-kort

Funktionärer inom Svenska Danssportförbundet har fått legitimationskort som berättigar till fritt inträde på tävlingar och uppvisningar, läs mer under handledningar & blanketter, följ länk till dokument i dokumentbank för arrangörer.


6. Livesändning & fotografering

Samlad information om livesändning och fotografering finns i dokumentbanken (följ länk nedan för arrangör och i Nyhetsrummet

danstv.se

Tävlingar och evenemang livesänds på danssport.se. Här finns även ett arkiv för tidigare sändningar.

Förening som vill sända evenemang på danstv.se, kontaktar teamet via formulär (se länk) för att planera sändningens upplägg.

Föreningen står för omkostnader vid GP-tävlingar och egna föreningsevenemang. Här kan föreningen även erbjuda sponsorer och samarbetspartners att synas.

För mer information och bokning, kontakta DansTV-teamet:
info@danstv.se 

Fotografer anlitade av förbundet centralt och av föreningar

Följande fotografer anlitas återkommande av förbundet centralt och av förbundets arrangörsföreningar. 
Föreningar är även välkomna att kontakta fotograferna för bokning, av föreningens egna tävlingar eller events.

Renata Kaleta: renatakaleta@hotmail.com
Facebook

Eva Wistemar: eva_wis@hotmail.com
Facebook

Bilder kan köpas av fotograferna. Bilder får ej användas, utan att fotografen har godkänt eller bilden är köpt. Däremot får fotografernas publicerade inlägg i sociala medier delas i egna konton.

 

Skapad av: Sandra Svanberg 22-05-13