Förening Heroe Rättttt

Förening

Livestreaming & fotografering

Svenska Danssportförbundet livesänder och dokumenterar tävlingar och evenemang. 


ALLMÄN INFORMATION TILL NÄRVARANDE VID TÄVLING & EVENTS

Bilder och filmer från evenemang kan komma att användas i syfte att informera om vår verksamhet och marknadsföra tävlingar, evenemang, förbundet och dans, för vår räkning. 

Bilder på barn publiceras ej utan målsmans medgivande, om det är tydligt vem barnet är på bilden. Bilder på tävlande barn och ungdomar kan dock komma att publiceras i förbundets kommunikationskanaler.

Om du vill få en bild eller film raderad eller har frågor, så är du välkommen att kontakta kansli@danssport.se.FOTOGRAFERING

Pressackreditering

Endast ackrediterade fotografer har rätt att fotografera för förbundets räkning. Material från dessa tillfällen äger förbundet rättigheterna till. Sök ackreditering genom att mejla dokument (se länk) till: kansli@danssport.se


Fotografer anlitade av förbundet centralt och av föreningar

Följande fotografer anlitas återkommande av förbundet centralt och av förbundets arrangörsföreningar. 
Föreningar är även välkomna att kontakta fotograferna för bokning, av föreningens egna tävlingar eller events.

Renata Kaleta: renatakaleta@hotmail.com
Facebook

Eva Wistemar: eva_wis@hotmail.com
Facebook

Bilder kan köpas av fotograferna. Bilder får ej användas, utan att fotografen har godkänt eller bilden är köpt. Däremot får fotografernas publicerade inlägg i sociala medier delas i egna konton.LIVESÄNDNINGAR

danstv.se

Tävlingar och evenemang livesänds på dansTV.se. Här finns även ett arkiv för tidigare sändningar.

Förening som vill sända evenemang på danstv.se, kontaktar teamet via formulär (se länk) för att planera sändningens upplägg.

Föreningen står för omkostnader vid GP-tävlingar och egna föreningsevenemang. Här kan föreningen även erbjuda sponsorer och samarbetspartners att synas.

För mer information och bokning, kontakta DansTV-teamet:
info@danstv.se ATT TÄNKA PÅ....

Respektera individen

Alla människor som visas på bild ska behandlas med respekt och omsorg. Att vara med på bild ska vara
frivilligt och för att undvika tvister och missförstånd krävs ett muntligt eller skriftligt samtycke.

Vuxen
Berätta så långt som möjligt om att du kommer att publicera en bild på en person. Sätt upp anslag eller på annat sätt informera om att fotografering pågår när du fotograferar på allmän plats.

Barn
Vid fotografering och publicering av bilder på barn tänk på att barnens målsägare alltid ska få information om och godkänna bildens publicering. Att bilden på inget sätt, med eller utan rubriker och texter, kan uppfattas som kränkande för barnet eller barnets vårdnadshavare.

Barn i grupp
Använd med fördel bilder på barn i grupp. Är bilden tagen på håll och personerna oigenkännliga går det bra att publicera utan samtycke eller upplysning. Närbild på barn Var noggrann när du publicerar porträttbilder på barn. Se till att alltid ha samtycke från vårdnadshavare. Barn i lättklädda idrottsmiljöer Var extra noggrann när du publicerar bilder på barn som utövar simning, friidrott eller andra idrotter där klädseln är mindre påklädd. Tänk på att en bild kan ge andra associationer än vad den avser – välj med omsorg.


Var noga med att namnge fotograf vid publicering av bilder. Använd endast bilder som är godkända för användning av fotografen!INTEGRITETSPOLICY

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och hur vi tillvaratar enskildas rättigheter framgår av integritetspolicyn (se länk).

I dokumentet Riktlinjer för bildhantering (se länk), beskriver Riksidrottsförbundet de grundläggande riktlinjerna.

Skapad av: Sandra Svanberg 22-10-12