Förening Heroe Rättttt

Förening

Föreningsrapport

Administrativa verktyget IdrottOnline är svensk idrotts verksamhetssystem och basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Här rapporterar föreningarna sin föreningsrapport, en gång per år. 

Missa inte att e-legitimationen Freja + vid inloggning är obligatoriskt för idrottonline.

Rapportering av medlemsstatistik (Föreningsrapport)

Uppgifter till medlemsregistret i Idrottonline importeras enkelt från t.ex. ett excelark och kan lika enkelt exporteras från registret på samma sätt. Ur medlemsregistret är det också lätt att ta fram e-postlistor och skriva ut adressetiketter. Adresserna uppdateras regelbundet via samkörning med SPAR-registret som har folkbokföringsadresserna.

För de föreningar som använder dans.se är det möjligt med automatisk uppdatering av registret i IdrottOnline, den automatiska uppdateringen sker varje natt.

Föreningen ska rapportera medlemsstatistik senast den 31 december varje år!

På förbundsmötet 2021 togs beslut om att föreningar som inte lämnar in medlemsstatistik i IdrottOnline innan sista datumet gått ut varje år kommer att få en dubblerad verksamhetsavgift. Detta på grund av att denna information från varje medlemsförening är av yttersta vikt för Svenska Danssportförbundet, då bidrag och stöd från Riksidrottsförbundet bl.a. baseras på denna statistik.

För att få rösträtt vid det årliga Förbundsmötet ska medlemsregistret vara inläst senast 31 december varje år. Det är viktigt inför varje att år, att rensa i medlemsregistret så att det bara är aktiva medlemmar som finns med. Om tidigare medlemmar fortfarande finns kvar, kommer de att finnas med i medlemsstatistiken, vilket kan göra att föreningen får för hög verksamhetsavgift.

Skapad av: Zandra Idenius 23-05-30
E-legitimation Freja+ vid inloggning i IdrottOnline

Freja+ har Frejas högsta säkerhetsnivå och är en statligt godkänd e-legitimation som även kan användas som en fysisk legitimation i mobilen. 
Läs mer om varför RF införde Freja+

Skaffa Freja+
För att kunna använda Freja+ behöver du en giltig svensk ID-handling.

Det enklaste sättet att skaffa Freja+ är att slutföra din registrering digitalt i appen Freja med ditt svenska pass eller ditt nationella ID-kort. När Freja har godkänt din registrering beviljas du automatiskt Freja+.

Om du istället för pass vill använda en annan typ av ID-handling, t ex ditt körkort, måste du vända dig till ett ombud då det krävs ett fysiskt möte för att verifiera din identitet. Via hemskärmen i appen kan du hitta ditt närmaste ombud.

Registrera dig via appen och ta därefter med din telefon och samma ID-handling som du använde när du registrerade dig till ett ombud. Ombudet kontrollerar din ID-handling och skannar QR-koden som du hittar i din app. Av säkerhetsskäl tar det sedan upp till 3 timmar för registreringen att träda i kraft. Du får en notis i appen när du har tillgång till Freja+ och kan logga in.

Hur påverkar det användaren?
Om Freja+ aktiveras för dig kommer du istället för att logga in med e-postadress och lösenord, eller med Freja bas, bli hänvisad till en sida med ytterligare instruktioner för hur du loggar in med Freja+. Du behöver appen Freja för att kunna logga in så ladda gärna ner den redan nu så du är redo inför lanseringen.

Har du Freja Bas idag?
Du som tidigare har aktiverat Freja bas måste uppgradera till Freja+. Det gör du precis på samma sätt som tidigare nämnts, med pass/nationellt ID-kort eller via ett ombud. 

Support

Freja+
Stöter du på problem när du försöker registrera dig för Freja+, gå till:
Registrering - Freja (frejaeid.com)

Du kan även kontakta Frejas support som har öppet alla dagar 8.00 - 22.00 och är tillgängliga via telefon och mejl. 
Här hittar du kontaktvägarna


IdrottOnline
Får du problem med att logga in i IdrottOnline, kontakta supporten IdrottOnline Eller titta på manualerna som du hittar på denna sida.


Användbara länkar till Idrottonline, Freja+ och Riksidrottsförbundet: