Förening Heroe Rättttt

Förening

Föreningsrapport

Administrativa verktyget IdrottOnline är svensk idrotts verksamhetssystem och basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Här rapporterar föreningarna sin föreningsrapport, en gång per år. 

Nytt för i år är e-legitimationen Freja + vid inloggning.

Rapportering av medlemsstatistik (Föreningsrapport)

Uppgifter till medlemsregistret i Idrottonline importeras enkelt från t.ex. ett excelark och kan lika enkelt exporteras från registret på samma sätt. Ur medlemsregistret är det också lätt att ta fram e-postlistor och skriva ut adressetiketter. Adresserna uppdateras regelbundet via samkörning med SPAR-registret som har folkbokföringsadresserna.

För de föreningar som använder dans.se är det möjligt med automatisk uppdatering av registret i IdrottOnline, den automatiska uppdateringen sker varje natt.

Föreningen ska rapportera medlemsstatistik senast den 31 december varje år!

På förbundsmötet 2021 togs beslut om att föreningar som inte lämnar in medlemsstatistik i IdrottOnline innan sista datumet gått ut varje år kommer att få en dubblerad verksamhetsavgift. Detta på grund av att denna information från varje medlemsförening är av yttersta vikt för Svenska Danssportförbundet, då bidrag och stöd från Riksidrottsförbundet bl.a. baseras på denna statistik.

För att få rösträtt vid det årliga Förbundsmötet ska medlemsregistret vara inläst senast 31 december varje år. Det är viktigt inför varje att år, att rensa i medlemsregistret så att det bara är aktiva medlemmar som finns med. Om tidigare medlemmar fortfarande finns kvar, kommer de att finnas med i medlemsstatistiken, vilket kan göra att föreningen får för hög verksamhetsavgift.


Skapad av: Sandra Svanberg 23-05-30