Istock 1133209404

Om oss

IT-administration

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter i olika system för att bland annat hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar. Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. 

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen med den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något.

Hur hanterar vi dina uppgifter?

Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat våra medlemsvillkor med Svenska Danssportförbundets Integritetspolicy som beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.


Riksidrottsförbundets arbete för hantering av personuppgifter

I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram en Uppförandekod för idrottsrörelsen. Målet är att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till.


Föreningens hantering av personuppgifter

På Riksidrottsförbundets hemsida finns information, stöd och mallar för personuppgiftshanteringen

 

Skapad av: Sandra Svanberg 22-06-06