Förening Heroe Rättttt

Förening

Verktyget för administration IdrottOnline & Freja+ e-legitimation

IdrottOnline är svensk idrotts verksamhetssystem och basen för all kommunikation och administration mellan medlem - förening - förbund.

Systemet är byggt utifrån att föreningen ska hitta samla allt på ett och samma ställe. Genom att utnyttja de funktioner som finns i det administrativa verktyget i IdrottOnline skapar föreningen säkra och snabba rutiner för den egna administrationen.

RF-anslutna föreningar får tillgång till detta helt kostnadsfritt.

E-legitimationen Freja+ är obligatorisk vid inloggning i IdrottOnline.

Skapad av: Zandra Idenius 23-11-08
Idrottonline & EU:s Dataskyddsförordning (GDPR)

Datainspektionen har beslutat att RF, specialidrottsförbund och respektive idrottsförening, gemensamt är personuppgiftsansvariga för behandlingen inom IdrottOnline. Separata avtal behöver ej upprättas.

En förenings medlemsregister omfattas av Personuppgiftslagen (PUL). För att bland annat publicera personuppgifter ur registret på internet, krävs att den person vilken uppgiften avser, lämnar sitt samtycke. Föreningen är ansvarig för de uppgifter som förs in i registret och är även ansvarig för att sida 13 av 25 samtycke till publicering inhämtas.

Mer information om Idrottonline & GDPR
GDPR & Idrottonline - Q&A

Vad gör man i IdrottOnline

 

Här administrerar föreningen följande:
- Medlemsregister
- Ansökan om LOK-stöd
- Ansökan om Idrottslyftet
- Administration av utbildningar och tävlingar

Medlemsregister
Uppgifter till medlemsregistret importeras enkelt från till exempel ett excelark och kan lika enkelt exporteras från registret på samma sätt. Ur medlemsregistret är det också lätt att ta fram e-postlistor och skriva ut adressetiketter. Adresserna uppdateras regelbundet via samkörning med SPAR-registret som har folkbokföringsadresserna.

För de föreningar som använder dans.se är det möjligt med automatisk uppdatering av registret i IdrottOnline, den automatiska uppdateringen sker varje natt.

Medlemsregistret ska uppdateras varje år, senast den 31 december.
Om Föreningsrapporten

Viktiga datum under året

LOK-stödsredovisning
All hantering av lokalt aktivitetsstöd sker digitalt via IdrottOnline. Med allt inlagt i systemet kan en tränare  sedan via sin mobil registrera de som är närvarande vid en träning och slippa sitta och sammanställa alla närvarokort vid redovisningsperiodens slut.
Läs mer om Lok-stöd & återrapportering

Ekonomi/bokföring
Visma och Fortnox erbjuder möjligheten till E-bokföring inom IdrottOnline. Genom E-bokföringen har föreningen möjlighet att föra över medlemmarna från medlemsregistret och få tillbaka information om vilka medlemmar som har betalat sina medlemsavgifter.

Utbildningsmodul
Här kan föreningen göra anmälningar till kurser och utbildningar hos SF och SDF samt att redovisa egna utbildningar direkt till SISU Idrottsutbildarna. 

E-legitimation Freja+ vid inloggning i IdrottOnline

Freja+ har Frejas högsta säkerhetsnivå och är en statligt godkänd e-legitimation som även kan användas som en fysisk legitimation i mobilen. 
Läs mer om varför RF införde Freja+

Skaffa Freja+
För att kunna använda Freja+ behöver du en giltig svensk ID-handling.

Det enklaste sättet att skaffa Freja+ är att slutföra din registrering digitalt i appen Freja med ditt svenska pass eller ditt nationella ID-kort. När Freja har godkänt din registrering beviljas du automatiskt Freja+.

Om du istället för pass vill använda en annan typ av ID-handling, t ex ditt körkort, måste du vända dig till ett ombud då det krävs ett fysiskt möte för att verifiera din identitet. Via hemskärmen i appen kan du hitta ditt närmaste ombud.

Registrera dig via appen och ta därefter med din telefon och samma ID-handling som du använde när du registrerade dig till ett ombud. Ombudet kontrollerar din ID-handling och skannar QR-koden som du hittar i din app. Av säkerhetsskäl tar det sedan upp till 3 timmar för registreringen att träda i kraft. Du får en notis i appen när du har tillgång till Freja+ och kan logga in.

Hur påverkar det användaren?
Om Freja+ aktiveras för dig kommer du istället för att logga in med e-postadress och lösenord, eller med Freja bas, bli hänvisad till en sida med ytterligare instruktioner för hur du loggar in med Freja+. Du behöver appen Freja för att kunna logga in så ladda gärna ner den redan nu så du är redo inför lanseringen.

Har du Freja Bas idag?
Du som tidigare har aktiverat Freja bas måste uppgradera till Freja+. Det gör du precis på samma sätt som tidigare nämnts, med pass/nationellt ID-kort eller via ett ombud. 

Support

Freja+
Stöter du på problem när du försöker registrera dig för Freja+, gå till:
Registrering - Freja (frejaeid.com)

Du kan även kontakta Frejas support som har öppet alla dagar 8.00 - 22.00 och är tillgängliga via telefon och mejl. 
Här hittar du kontaktvägarna


IdrottOnline
Får du problem med att logga in i IdrottOnline, kontakta supporten IdrottOnline Eller titta på manualerna som du hittar på denna sida.


Användbara länkar till Idrottonline, Freja+ och Riksidrottsförbundet: