Förening Heroe Rättttt

Förening

Sök bidrag & stöd

Vilka bidrag och stöd erbjuds till er som medlemförening i DSF? Hur gör er förening för att ansöka om dessa?

11 mars 2024 öppnas ansökan upp för er föreningar att ansöka. För mer information om respektive område som är sökbart och när se menyn till vänster.

Vi vill även uppmärksamma er på att ha en dialog och kontakt med ert lokala RF-SISU distrikt som kan stötta er föreningar i bl.a. processer och idrottsövergripande utbildningar/workshops. RF-SISU har också projektmedel för er föreningar att söka.

Ni finner RF-SISU distriktens kontaktuppgifter här 

Frågor kring våra projektstöd kontakta kansli@danssport.se 

23-05-30