Istock 514938351 Beskuren

Dokumentbank

LOK-stöd

Barn och ungdomar i er förening? Då kan ni ansöka om LOK-stöd.

Om er förening bedriver idrottsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år kan föreningen ansöka om LOK-stöd. Det räcker att 3 personer som är med i aktiviteten är mellan 7-25 år.

Ansökan görs via föreningens IdrottOnline-sida.


Viss del av Danssportförbundets bidrag från RF grundar sig på att föreningarna söker LOK-stöd. Det är därför viktigt att alla föreningar som har möjlighet att söka gör det. Även om det för föreningen, i vissa fall, inte ger så mycket så bidrar det till Danssportförbundet i stort.


När ska ansökan vara inne?

- Ansökan för perioden 1/7 - 31/12 (höstens period) ska ha inkommit till RFs LOK-stödsgrupp, via IOL, senast den 25 februari.

- Ansökan för perioden 1/1 - 30/6 (vårens period) ska ha inkommit till RFs LOK-stödsgrupp, via IOL, senast den 25 augusti

LOK-stödberättigade aktiviteter

En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare och bestå av minst tre och högst 30 dansare. Ledaren ska ha fyllt 13 år och vara medlem i en förening inom RF. Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt

För er som använder dans.se för att registrera era aktiviteter så finns det möjlighet att föra över det automatiskt, läs mer här:

https://cogwork.se/handledning/integrera/idrottonline/

Om det känns mycket att lägga in allt är det bättre att lägga in några aktiviteter än inget! Det smidigaste är så klart om detta göra löpande under terminen så blir det inte så mycket när allt ska skickas in.

Behörighet att skicka in ansökan

De som kan skicka in ansökan för din förenings räkning är ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Personen måste finnas upplagd i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida med någon av dessa roller (ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig).

Mer om de olika behörigheterna för LOK-stödet kan du läsa här


LOK-stödsredovisning

All hantering av lokalt aktivitetsstöd sker digitalt via IdrottOnline. Med allt inlagt i systemet kan en tränare  sedan via sin mobil registrera de som är närvarande vid en träning och slippa sitta och sammanställa alla närvarokort vid redovisningsperiodens slut.


Hjälpande länkar:

https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLD4859D714165C606

Om ni behöver hjälp, kontakta ert RF-SISU distrikt (ex RF-SISU Stockholm). Ni som redan har kontakt med en idrottskonsulent kan be hen att hjälpa er.

23-05-30