Istock 514938351 Beskuren

Dokumentbank

Projektstöd IF Barn & ungdom

Din förening kan söka bidrag inom Projektstöd IF Barn & Ungdom 2024/2025. Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Dansen Vill & RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

Svenska Danssportförbundet beviljar stöd inom tre huvudområden – utbildning och processarbete, tävling respektive uppstart av nya aktiviteter eller projekt. Andra idéer kan beviljas medel efter dialog med förbundskansliet.

Projektperiod
Projektperioden är 1/4 2024 – 31/12 2025. Stöd kan endast beviljas för projekt vars genomförande är inom den aktuella tidsperioden.

Hur ansöker vi om stöd?
Ansökan görs genom Idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline, här finns manualer om hur ni går till väga.

Ansökningar för 2024 är fördelat på tre ansökningsperioder, två på våren och en på hösten.

Ansökningsperiod 1: till och med 30 april 2024, besked ges senast 17 maj.
Första perioden är till för de föreningar som deltog på Vision 2030 resan hösten 2023, se lista. Andra föreningar kan söka men kommer prioriteras efter genomgång av medverkande föreningars ansökningar.

Ansökningsperiod 2: 21 maj till 16 juni 2024, besked ges 26 juni.

Ansökningsperiod 3: 2 juli till 15 september 2024, besked ges 30 september.

Ansökningsperiod 3 genomförs under förutsättning att det finns pengar kvar, vi reserverar oss att de kan komma att ta slut. Medel inom Område 3 - Uppstart av ny aktivitet eller projekt är slutfördelat för 2024.

Information om 2025 års ansökningsperiod kommer under hösten 2024.

Hur får vi hjälp med vår ansökan?
Ta kontakt med föbundskansliet kansli@danssport.se.  För tekniska frågor om Idrottsmedelapplikationen hänvisar vi till IdrottOnline-supporten.

Läs mer om projektstöd IF och huvudområdena i pdf:en Projektstöd IF Barn & Ungdom 2024/2025

Frågor?
Har du generella frågor eller vill ha mer information om Projektstöd barn- och ungdomsidrott är du välkommen att kontakta:

Ida Kvist, Förbundskoordinator
ida.kvist@danssport.se 

Skapad av: Ida Kvist 23-05-30