Projektstöd IF Idrott 65 +

Nu kan din förening söka bidrag inom Projektstöd IF Idrott 65 + 2024/2025. Syftet med stödet är att utveckla verksamheten i föreningarna för att förbättra förutsättningarna för 65+ att regelbundet idrotta och delta i föreningsaktiviteter. För att utveckla seniorverksamhet i enlighet med Dansen Vill & DSF:s vision DANS - rörelse hela livet.

Svenska Danssportförbundet beviljar stöd inom två huvudområden – Utveckla befintlig verksamhet/starta upp ny verksamhet för målgruppen och rekrytering och utbildning av ledare. Andra idéer kan beviljas medel efter dialog med förbundskansliet.

Projektperiod
Projektperioden är 1/4 2024 – 31/12 2025. Stöd kan endast beviljas för projekt vars genomförande är inom den aktuella tidsperioden.

Hur ansöker vi om stöd?
Ansökan görs genom Idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline, här finns manualer om hur ni går till väga.

Ansökningsperiod 2024 är öppen till och med 30 april 2024, besked ges senast 17 maj. (Första perioden är till för de föreningar som deltog på Vision 2030 resan hösten 2023, se lista. Andra föreningar kan söka men kommer prioriteras efter genomgång av medverkande föreningars ansökningar.)

Ansökningsperiod 2: 21 maj till 16 juni 2024, besked ges 26 juni.

Ansökningsperiod 3: 2 juli till 15 september 2024, besked ges 30 september.

Ansökningsperiod 3 genomförs under förutsättning att det finns pengar kvar, vi reserverar oss att de kan komma att ta slut.

Information om 2025 års ansökningsperiod kommer under hösten 2024.

Hur får vi hjälp med vår ansökan?
Ta kontakt med föbundskansliet kansli@danssport.se.  För tekniska frågor om Idrottsmedelapplikationen hänvisar vi till IdrottOnline-supporten.

Läs mer om projektstöd IF och huvudområdena i pdf:en Projektstöd IF Idrott 65+ 2024/2025

Frågor?
Har du generella frågor eller vill ha mer information om Projektstöd IF Idrott 65+ är du välkommen att kontakta:

Ida Kvist, Förbundskoordinator
ida.kvist@danssport.se 

Skapad av: Ida Kvist 24-02-22