Förening Heroe Rättttt

Förening

STIM/ SAMI - Information om musikavgifter

Svenska Danssportförbundet har ett avtal med STIM och SAMI angående ersättning för musikanvändning. Syftet med avtalen är att minimera föreningarnas administration/kostnader för musikanvändning.

Våra motparter representerar var sin grupp av innehavare av upphovsmannarätt. Båda dessa grupper har lagstadgad rätt till ersättning. STIM företräder musikverkens skapare, tonsättare och textförfattare.
SAMI företräder de utövande konstnärerna, dvs. artister, musiker, skådespelare m.fl.

Förbundet betalar årligen ersättning till de båda organisationerna baserat på uppskattningar av volymer för kommande verksamhetsår. I föreningarnas årsavgift till ingår kostnader för STIM & SAMI.

Avtalen omfattar: 

  • Som princip vad gäller spelad musik gäller att den ska vara köpt. Det är t ex ok att köpa musik på iTunes, ladda ned den och sedan producera en CD. Det går också bra att göra om formatet så att uppspelning kan ske via dator eller platta.
  • Musik under kurser/träning, dansuppvisningar och tävling inkluderande alla typer av mästerskap som genomförs i Sverige av DSF och dess medlemmar. Kurserna skall väsentligen vara inriktade på idrottsverksamheten, dvs. tävlingsdansen.
  • Rätt för DSF att sända web-TV via strömmat media.

Avtalen omfattar inte:

  • Musik som används under offentligt arrangemang av typ allmän dans.
  • Kurser utanför idrottsverksamheten, som alltså enbart syftar till att lära ut social dans och/eller inte omfattar medlemmar i föreningen. Detta går att undvika om deltagare blir medlemmar.
  • Streamad musik oaktat vilken producent man använder (t ex Spotify & Apple Music). Sådana tjänster är endast avsedda för privat bruk, vilket också framgår av villkoren.

Det finns strömningstjänster som man får använda för publika ändamål. Dock är dessa ganska kostsamma. Dessutom krävs särskilda avtal med STIM och SAMI. DSF rekommenderar därför att alltid använda köpt musik.

23-05-30