Förening Heroe Rättttt

Förening

Viktiga datum

Följande datum är viktiga att ha koll på under året, som medlem i Svenska Danssportförbundet:

31 januari - Betalning av medlemskap
Faktura skickas ut från kansliet


1 februari - Inkomna motioner
Rätt att avge förslag tillkommer röstberättigad medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt distriktsorgan. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem ska insändas genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem ska insändas genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.
Mejla in motioner till kansli@danssport.se


1 februari
- Nominering till Utvecklingsstipendiet
Läs mer


1 februari
- Nominering till Förtjänsttecken
Läs mer


25 februari - LOK- stöd
Ansökan för perioden 1/7 - 31/12 (höstens period) ska ha inkommit till RFs LOK-stödsgrupp, via IOL, senast den 25 februari.
Läs mer om Lok-stöd


25 augusti- Lok-stöd
Ansökan för perioden 1/1 - 30/6 (vårens period) ska ha inkommit till RFs LOK-stödsgrupp, via IOL, senast den 25 augusti.
Läs mer om Lok-stöd


1 december - Nominering till förbundsstyrelsen
Nominering mejlas till Valberedningens sammankallande, Evalena Söderlind
E-post: eva-lena_astrom-soderlind@danssport.org


1 december - Nominering till valberedningen
Nominering mejlas till lekmannarevisor, Rolf Cassergren.
E-post: rolf.cassergren@telia.com


1 december - sista dag för förslag till stadgeändringar

Enligt Svenska Danssportförbundets stadgar 1 Kap Grundläggande bestämmelser, 9 § Stadgeändringar

"Förslag till ändring av dessa stadgar får skriftligen framföras av danssportdistrikt eller röstberättigad medlemsförening senast den 1 december. Därutöver får förbundsstyrelsen lägga förslag (proposition) till förbundsmötet som skickas i samband med övriga handlingar enligt 3 Kap, 6 §.

För ändring av dessa stadgar krävs beslut härom av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Vad som sägs ovan i denna paragraf gäller inte kommentarer till stadgarna. Sådana utformas och ändras av förbundsstyrelsen."

Skicka era förslag på stadgeändringar till kansli@danssport.se 


31 december - Medlemsrapportera i IdrottOnline, för att ha rösträtt vid Förbundsmötet.

Gör så här:
1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida
2. Gå till fliken ”Administration” / ”Föreningsrapport” / ”Skapa rapport”
3. Fyll i rapporten


31 december - sista dag för förslag till stadgeändringar

 

 

Skapad av: Sandra Svanberg 23-05-30