Förening

Idrottonline

IdrottOnline är svensk idrotts verksamhetssystem och basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund.

Systemet är byggt utifrån att föreningen ska hitta samla allt på ett och samma ställe. Genom att utnyttja de funktioner som finns i det administrativa verktyget i IdrottOnline skapar föreningen säkra och snabba rutiner för den egna administrationen. 

RF-anslutna föreningar får tillgång till detta helt kostnadsfritt.

 


Idrottonline & EU:s Dataskyddsförordning (GDPR)

Datainspektionen har beslutat att RF, specialidrottsförbund och respektive idrottsförening, gemensamt är personuppgiftsansvariga för behandlingen inom IdrottOnline. Separata avtal behöver ej upprättas.

En förenings medlemsregister omfattas av Personuppgiftslagen (PUL). För att bland annat publicera personuppgifter ur registret på internet, krävs att den person vilken uppgiften avser, lämnar sitt samtycke. Föreningen är ansvarig för de uppgifter som förs in i registret och är även ansvarig för att sida 13 av 25 samtycke till publicering inhämtas.

Mer information om Idrottonline & GDPR
GDPR & Idrottonline - Q&AOm administrationsverktyget IdrottOnline

Här administrerar föreningen följande:
- Medlemsregister
- Ansökan om LOK-stöd
- Ansökan om Idrottslyftet
- Administration av utbildningar och tävlingar

Medlemsregister
Uppgifter till medlemsregistret importeras enkelt från till exempel ett excelark och kan lika enkelt exporteras från registret på samma sätt. Ur medlemsregistret är det också lätt att ta fram e-postlistor och skriva ut adressetiketter. Adresserna uppdateras regelbundet via samkörning med SPAR-registret som har folkbokföringsadresserna.

För de föreningar som använder dans.se är det möjligt med automatisk uppdatering av registret i IdrottOnline, den automatiska uppdateringen sker varje natt.

Medlemsregistret ska uppdateras varje år, senast den 31 december.
Om Föreningsrapporten

Viktiga datum under året


LOK-stödsredovisning
All hantering av lokalt aktivitetsstöd sker digitalt via IdrottOnline. Med allt inlagt i systemet kan en tränare  sedan via sin mobil registrera de som är närvarande vid en träning och slippa sitta och sammanställa alla närvarokort vid redovisningsperiodens slut.
Läs mer om Lok-stöd & återrapportering


Ekonomi/bokföring
Visma och Fortnox erbjuder möjligheten till E-bokföring inom IdrottOnline. Genom E-bokföringen har föreningen möjlighet att föra över medlemmarna från medlemsregistret och få tillbaka information om vilka medlemmar som har betalat sina medlemsavgifter.


Utbildningsmodul
Här kan föreningen göra anmälningar till kurser och utbildningar hos SF och SDF samt att redovisa egna utbildningar direkt till SISU Idrottsutbildarna. 


Användbara länkar till Idrottonline och Riksidrottsförbundet:

 

 

 

 

Skapad av: Sandra Svanberg 23-11-08