Grundutbildning Föreningsfunktionär

Startdatum: 24-08-23 06:08:00

Slutdatum: 24-08-24 06:08:00

Grundläggande funktionärsutbildning

Enköping 23 – 24 augusti 2024, delvis digitalt deltagande

Mål: Att ge deltagarna en bra översikt över förbundet och dess aktiviteter samt kunskap om tillämpningen på föreningsnivå

Innehåll: DSF:s organisation, historik, stadgar, Dansen Vill, DSF:s Utvecklingsmodell, verksamhetsplan och tävlingsreglementen samt några viktiga krav på föreningsstadgar. Försäkringar, arbetsgivaravgifter och skatter som berör förening samt STIM/SAMI, SISU och dopingregler. Lagledare på danstävling, tävlingsledare/tävlingskontrollant, tävlingssystem, resultaträkning, dans.se, vote4dance, ranking mm.

Målgrupp: Styrelseledamöter, representanter för nystartade föreningar, lagledare och andra föreningsfunktionärer samt blivande tävlingsorganisatörer, sekretariatsansvariga och tävlingsledare/tävlingskontrollanter.

Inga förkunskaper krävs. Förberedelser består av individuell genomgång av frågor om stadgar och reglementen. Svaren diskuteras under kursen.

Tid: Fredag 23 aug, kl 18.00 – 21:00 via Teams
Lördag: 24 aug, 09:00 – 18:00 i ENA:s klubblokal.Samling 08:30 med fika.

Plats: ENA Bugg o Swings klubblokal, Myrangatan 3, 745 37 Enköping, ca 800 m från resecentrum.

Övernattning: Best Western Park Astoria, Kyrkogatan 7 Enköping eller Kompassen, Kaptensgatan 4 Enköping. 

Kursledare: Mikael Westberg

Arrangör: ENA Bugg o Swing

Avgift: 1 000 kr
I kursavgiften ingår kurslitteratur, fika och lunch lördag. Medtag egen dator, helst ej surfplatta. I kursavgiften ingår inte logi och resa.

Anmälan: https://dans.se/enabugg/shop/new?event=224823 senast 16 augusti.

Frågor gällande kursen: Mikael Westberg, mikahn.dans@gmail.com eller 073 – 338 18 48

Övriga frågor: Susanne Lindblad Jansson, enasusanne@gmail.com