Tävlingsorganisatör

Startdatum: 24-08-25 09:08:00

Slutdatum: 24-08-25 05:08:00

Utbildning tävlingsorganisatör

Enköping 25 augusti 2024

Mål: Att kunna organisera och arrangera en danstävling.

Innehåll: Sanktion/ansökan om tävling samt planering, organisation och genomförande av en tävling, dans.se, vote4dance (översiktligt).

Målgrupp: Blivande tävlingsorganisatörer, sekretariatsansvariga, tävlingsledare/tävlingskontrollanter och andra tävlingsfunktionärer.

Förkunskaper: DSF:s Grundutbildning föreningsfunktionär.

Förberedelser: Inga

Tid: Söndag 25 augusti, kl. 9.00 – kl. 17.00. Samling 08:30 med fika.

Plats: ENA Bugg o Swings klubblokal, Myrangatan 3, 749 37 Enköping, ca 800 m från resecentrum.

Övernattning: Best Western Park Astoria, Kyrkogatan 7, Enköping eller Kompassen, Kaptensgatan 4, Enköping.

Kursledare: Mikael Westberg

Arrangör: ENA Bugg o Swing

Avgift: 1 000 kr
I kursavgiften ingår kurslitteratur, lunch och fika. Medtag egen dator, helst ej surfplatta. I kursavgiften ingår inte logi och resa.

Anmälan: https://dans.se/enabugg/shop/new?event=225217 senast 16 augusti.

Frågor gällande kursen: Mikael Westberg, mikahn.dans@gmail.com eller 073-338 18 48

Övriga frågor: Susanne Lindblad Jansson, enasusanne@gmail.com