Viktor Och Wilma5 Heroe

Nyheter & pressrum

Information om tävlingsverksamheten inom BRR våren 2024 & om arbetet med förbundets arvoden och ersättningar


Det är viktigt att frågor besvaras, så kontakta därför alltid kansliet med era frågor, då det är där vi besvarar dessa: kansli@danssport.se


Vad händer?


Den 1 januari började de uppdaterade och fastställda arvoden och ersättningar inom DSF, för hela förbundet, gälla. Dokumentet jämnar bland annat ut arvoden och ersättningar mellan ALLA domare inom förbundet, oavsett dansdisciplin. Det innebär att domare inom Bugg & Rock´n Roll fick en sänkning och det har sedan årsskiftet, varit svårt att bemanna BRR-tävlingarna med domare.

FS beslutade (240120) att nu ta fram en proposition till förbundsmötet (20 april) för en demokratisk omröstning i ärendet. Fram till förbundsmötet gäller de arvoden och ersättningar inom DSF, som började gälla vid årsskiftet. Inbjudan till möten för information och dialog planeras.  

Information om tävlingsverksamheten inom BRR publiceras löpande på denna sida, i nyhetsflödet och i sociala medier.

Tävlingsverksamheten inom förbundets övriga dansdiscipliner fortlöper som vanligt!
Förbundsstyrelsens beslut gällande arvoden och ersättningar

2024-01-20

Utifrån beslut som fattats av förbundsstyrelsen under 2023 gällande arvoden och ersättningar, så har synpunkter inkommit. Ett underlag har arbetats fram i förbundet för att förbundsstyrelsen ska kunna ta ställning till hur ärendet ska hanteras vidare. 

 
2024-01-20 har förbundsstyrelsen beslutat att, till förbundsmötet 2024, lägga en proposition rörande arvoden och ersättningar. Förbundsstyrelsen har beslutat att stå fast vid tidigare fattat beslut gällande arvoden och ersättningar fram till förbundsmötet 2024, för att behålla den beslutade likvärdigheten mellan dansdisciplinerna. 
 
Förbundet kommer bjuda in till möten för dialog gällande propositionen. Den 20 april får förbundets högsta instans, förbundsmötet, besluta om propositionen. 

Välkommen att kontakta kansli vid frågor, kansli@danssport.seGP-tävlingen Jönköpingstrofén inställd

2024-01-24

Förbundsstyrelsen har beslutat att ställa in tävlingen i Jönköping den 24 februari, då det inte finns tillgång till domare att döma tävlingen.

Inställd tävling kan ekonomiskt drabba dansare och funktionärer. Om du har kostnader efter avbokning av resa eller boende, så är du välkommen att kontakta kansliet med ditt kvitto och avbokningsbekräftelse.
Mejla till: kansli@danssport.se 
 
Information om vårens kommande tävlingar inom Bugg & Rock´n Roll, publiceras löpande både här i nyhetsflödet, på  informationssidan samt i sociala medier.

Tävlingsverksamheten inom förbundets övriga dansdiscipliner fortlöper som vanligt. Det är enbart inom Bugg & Rock´n Roll som tävlingsverksamheten påverkas.
 
Den 1 januari började de uppdaterade och fastställda arvoden och ersättningar, för hela förbundet, gälla. Dokumentet jämnar bland annat ut arvoden och ersättningar mellan alla domare inom förbundet, oavsett dansdisciplin. Det innebär att domare inom Bugg & Rock´n Roll fick en sänkning och det har sedan årsskiftet, varit svårt att bemanna BRR-tävlingarna med domare.

FS beslutade (240120) att nu ta fram en proposition till förbundsmötet, för en demokratisk omröstning i ärendet. Inbjudan till möten för information och dialog planeras.  

Vi vill rikta ett stort tack till Jönköpings Sportdansklubb, för deras engagemang inom förbundets tävlingsverksamhet! 

Du är alltid välkommen att kontakta kansliet med dina frågor!


Uppdatering

2024-01-26

Vi nås av många synpunkter och dessa är viktiga i det intensiva arbete som nu påbörjats, med den proposition som förbundsstyrelsen kommer skicka in till förbundsmötet, som äger rum den 20 april. Där får den demokratiska processen i förbundets högsta instans, fatta beslut i denna fråga.

Som vi tidigare informerat om, så var det 20 januari, som förbundsstyrelsen fattade beslut om framtagande av en proposition samt att gällande arvoden och ersättningar inom DSF ligger fast  till förbundsmötet.

Arbetet med propositionen är omfattande och innebär bland annat att föra dialog och anordna informationsaktiviteter med bland annat domare i BRR, domare i övriga dansdiscipliner, tävlingsfunktionärer och föreningar.

Det är även viktigt för oss att alla i organisationen inom DSF och våra nio distrikt är informerade under resans gång. Det är viktiga grupper i arbetet att se till att så många som möjligt deltar i de aktiviteter som planeras. Dessa grupper är även våra experter inom områden som är viktiga i arbetet som pågår. 

Vi har idag skickat ut en inbjudan till möte för dialog och information med förbundsstyrelsen, till domare inom BRR. 

Det är yttersta vikt för oss att samtliga berörda av rådande situation, får den information som finns att tillgå.

Under helgen kommer vi publicera "Frågor & Svar" här på sidan, för att underlätta för alla er som har frågor och funderingar om det som händer, oavsett om det gäller tävlingsverksamheten eller arbetet med propositionen.

Vi är tacksamma för de mejl vi mottagit och vi besvarar de så snart vi kan. Om ni upplever att svar dröjer - påminn oss på nytt. Mejladressen är som vanligt: kansli@danssport.se

Vi återkommer med mer information så snart det är möjligt och önskar er en trevlig helg!


Uppdatering

2024-02-09

Det har varit ett dialogmöte med domare inom BRR. Förbundsstyrelsen har också haft dialog med arrangörsföreningar inom BRR med tävlingar planerade under våren och diskuterat olika vägar framåt.

Efter det har förbundsstyrelsen fattat ett nytt beslut den 5 februari 2024 enligt följande:

Förbundsstyrelsen beslutar att dispens, från regeln att beslutade arvoden betraktas som maximala, kommer att beviljas för tävlingsarrangörer inom BRR för tävlingar mellan 2024-02-05 och 2024-06- 01. Detta för att tävlingsarrangörer ska kunna betala ett högre arvode till domare, om tävlingsarrangören så önskar.

Dispensansökan skickas till kansli@danssport.se 

För ytterligare information och för att underlätta för alla er som har frågor och funderingar om det som händer, oavsett om det gäller tävlingsverksamheten eller arbetet med propositionen, uppmanar vi till att återbesöka denna plats på hemsidan.

Vi är tacksamma för de mejl vi mottagit och ni är välkommen att kontakta kansliet med ytterligare frågor om så önskas och önskar er en trevlig helg.


Uppdatering - Vilka får tävla på svenska mästerskap i BRR 2024

2024-02-23

Nu närmar vi oss vårt första svenska mästerskap med det nya tävlingssystemet som startade den 1 september 2023.


Historiskt sett har tiden man räknar antalet tävlingar inför SM varit från anmälan till föregående års SM fram till innevarande års anmälan till SM. Eftersom tävlingssystemet är förändrat har VO BRR fått in många frågor om starten i föregående års SM räknas på något sätt och det gör det inte enligt reglementet då man inte samlat på sig några poäng där.

Par/trios som tävlat i det nya tävlingssystemet och som per sista anmälningsdatum för SM (7 april) tillhör gulddivisionen i rankinglistan kan anmäla sig och kommer att starta i SM på lördagen. Gulddivisionen är den bästa tredjedelen av gällande rankinglista och detta är helt enligt nuvarande tävlingsreglemente. Antalet par/trios i gulddivisionen är inte ett fast antal utan baseras på det totala antalet par/trios som är med på rankinglistan.


För övriga par/trios som finns på rankinglistans silverdivision eller bronsdivision för alla klasser utom bugg vuxen, senior och grand senior finns möjlighet att anmäla sig till SM men startar då med kvaltävlingen som är på fredagen.


Med detta som bakgrund tillsammans med att tävlingen i Jönköping ställdes in har VO BRR beslutat följande inför SM 2024:
Par/trios i alla grenar och åldrar som deltagit i minst tre tävlingar inför SM 2024 kommer att kunna anmäla sig till SM och får då starta i kvaltävlingen på fredagen i aktuell klass om man inte tillhör gulddivisionen som går direkt till lördagens SM.

Som kvalificerande tävlingar räknas nationella tävlingar inkl. DM i det nya tävlingssystemet, SM 2023 samt anmälan till Jönköping 24/2. VO BRR meddelar närmare SM antalet par/trios som går från fredagens kvaltävling till lördagens SM.

Vi har även beslutat att antal par från ungdomskampen som får möjlighet att starta i kvaltävlingen till JSM utökas från ett (1) till tre (3) par i Bugg & Boogie Woogie. Det är paren som är högst på rankinglistan efter sista deltävlingen i Kumla den 7 april som avgör vilka par som har möjlighet att starta. Höglicens krävs för start på kvaltävlingen. Åldersgräns för att delta på JSM kvalet är 13 år.

Eventuella frågor eller dispensansökningar skickas till kansli@danssport.se

VO BRR
Februari 2024


Nytt beslut gällande arvoden och ersättningar

2024-03-04

Förbundsstyrelsen har fattat nytt beslut rörande arvoden och ersättningar inom Svenska Danssportförbundet.

“Förbundsstyrelsen beslutar att justera dokumentet Arvoden och ersättningar, denna justering är gällande från och med 2024-03-08. Denna förändring innebär att de sänkningar som skett i beslut 2023-11-23 återgår till de tidigare beslutade arvodes- och ersättningsnivåerna från 2016-08-27. Även arvode för internationella domare återgår till det tidigare beslutade från 2016-08-27.”

Ett uppdaterat arvodes och ersättningsdokument kommer att publiceras inom kort.

Skapad av: Theres Frifarare 24-01-22