Dags att söka LOK-stöd!

Glöm inte att rapportera LOK senast 25 augusti!

Det är hög tid att rapportera in föreningsaktiviteter för perioden 1 januari-30 juni som berättigar till statligt LOK-stöd. Detta görs SENAST torsdag 25 augusti i IdrottOnline. Det statliga LOK-stödet är föreningens ekonomiska stöd för den verksamhet som bedrivs för barn och unga åldern 7-25 år.

Förutsättningar:
När föreningen genomför en dansverksamhet där tre eller fler medlemmar i åldern 7-25 år deltar tillsammans med ledare/tränare kan föreningen söka LOK-stöd.

Aktuella stöd/träningstillfälle är:

  • Deltagarstöd 7 kr/medlem
  • Ledarstöd 21 kr (en ledare)
  • Extra ledarstöd 5 kr (en extra ledare)

Har du frågor eller behöver support med LOK-rapporteringen får ni bäst hjälp av föreningens RF/SISU-kontakt i ert distrikt. Saknar ni kontakt med RF/SISU finns även RF:s IdrottOnline-support och vi på förbundskansliet för viss hjälp.

Mer info om LOK-stödet:
https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/

Kom i kontakt med ditt RF/SISU-distrikt:
https://www.rfsisu.se/

Kom i kontakt med IdrottOnline Support: https://support.idrottonline.se/support/home

Kom i kontakt med förbundskansliet:
kansli@danssport.se

 

 

Daniel Blomqvist 22-08-17