Ändring i verksamhetsområde Hiphop

Verksamhetsområde Hiphops ledamöter har begärt att bli entledigade från sina uppdrag. Förbundsstyrelsen beslutade vid torsdagens styrelsemöte att entlediga dem enligt deras önskan.

Förbundsstyrelsen har beslutat att utse Mikael Westberg, i förbundsstyrelsen, som tillförordnad ordförande i Verksamhetsområdet. Mikael kommer med stöd av kansliet att hantera löpande ärenden. Rekryteringsarbetet har inletts för att finna nya ledamöter till verksamhetsområdet.

Svenska Danssportförbundet vill tacka den avgående kommittén för deras arbete.

Sandra Svanberg 23-10-29