Arvoden och ersättningar inom Svenska Danssportförbundet gällande från och med 2024-03-08

Förbundsstyrelsen har fattat nytt beslut rörande arvoden och ersättningar inom Svenska Danssportförbundet.

“Förbundsstyrelsen beslutar att justera dokumentet Arvoden och ersättningar, denna justering är gällande från och med 2024-03-08. Denna förändring innebär att de sänkningar som skett i beslut 2023-11-23 återgår till de tidigare beslutade arvodes- och ersättningsnivåerna från 2016-08-27. Även arvode för internationella domare återgår till det tidigare beslutade från 2016-08-27.”

Theres Frifarare 24-03-08