Domarseminarium - Disco, Slowdance och British Freestyle

Svenska Danssportförbundet bjuder in till domarseminarium för DSF-domare med domarbehörighet i Disco, Slowdance och British Freestyle. För att bibehålla domarbehörighet ska man delta på av DSF anordnade domarseminarier minst vartannat år.

När:
Lördag 14 januari 2023, kl 10.00-15.00

Var:
Digitalt via Zoom eller Teams. Kamera påslagen och aktivt deltagande under hela seminariet förutsätts.

Kostnad:
350 kr betalas direkt i anmälan i dans.se

Seminariets innehåll:
kl 10.00-15:00 (paus för lunch)
- Övningar och diskussioner i helgrupp och break-out-rooms kring domarrollen, bedömningsstrategier, bedömningskriterier, karaktär och nivåer i respektive Disco, Slowdance och British Freestyle.

kl 15:00-17.00
Uppgradering till N-domare för de R-domare som önskar göra teoretiskt prov samt videobedömning.
Tidigare domare med inaktiv domarlicens kan också göra detta prov för aktivering av domarlicens.

Målgrupp:
DSF-domare R- och N- i Disco, Slowdance och British Freestyle

Frågor:
Mejla till verksamhetsområdet för Disco & Performing Arts:
vo-discopart@danssport.org

Anmälan på denna anmälningslänk senast den 9 januari 2023:
https://dans.se/dsf/shop/?event=172720


Välkommen!
Verksamhetsområde Disco & Performing arts

Sandra Svanberg 22-12-05