Domarseminarium - Performing Arts

Svenska Danssportförbundet bjuder in till domarseminarium för DSF-domare med domarbehörighet i
Performing Arts. För att bibehålla domarbehörighet ska man delta på av DSF anordnade domarseminarier minst vartannat år.

När:
Söndag 15 januari 2023, kl 10.00-15.00

Var:
Digitalt via Zoom eller Teams.
Kamera påslagen och aktivt deltagande under hela seminariet förutsätts.

Kostnad:
350 kr betalas direkt vid anmälan i dans.se

Seminariets innehåll:
kl 10.00-15:00 (paus för lunch)
- Övningar och diskussioner i helgrupp och break-out-rooms kring domarrollen, bedömningsstrategier, bedömningskriterier, karaktär och nivåer i respektive grenar Jazz uptempo, Modernt/Lyrical Jazz och Show.

kl 15:00-17.00
Tidigare domare med inaktiv domarlicens kan göra teoretiskt prov samt videobedömning för aktivering av domarlicens.

Målgrupp:
DSF-domare med domarbehörighet i Performing arts

Frågor:
Mejla till verksamhetsområdet för Disco & Performing Arts:
vo-discopart@danssport.org


Anmälan via länken - senast den 9 januari 2023:
https://dans.se/dsf/shop/?event=175890


Välkommen!
Verksamhetsområde Disco & Performing artsFoto: Renata Kaleta

Sandra Svanberg 22-12-05