Domarutbildning i dans med rullstol 27/2 & 17/4

Svenska Danssportförbundets Stödområde Paradans bjuder in till domarutbildning för dig som vill lära dig mer om och börja döma i någon av våra dansgrenar med rullstol.

Aktuella dansstilar är idag Bugg, Freestyle Showdans (Performing Art) samt Standard och Latin.

För att bli behörig att döma i grenar med rullstol ska du som domare:

  • Vara behörig domare i stående dans inom samma dans
  • Genomgå vår onlineutbildning i rullstolsdans (två tillfällen)
  • Klara efterföljande examination

Om du uppfyller alla kriterierna blir du behörig att döma rullstolsdan på den nivå du är behörig i stående dans.

Om utbildningen

Utbildare är Maria del Carmen Legaspi Torres från Mexico som är huvudansvarig för tävling och domare i World Para Dance Sport, det internationella förbundet för rullstolsdans. Utbildningen hålls på engelska.

Utbildningen genomförs live via Teams vid två tillfällen, del 1 och del 2. Del 1 är mer teoretisk och kommer att spelas in för dig som inte kan delta live. Efter detta tillfälle kommer du ha några hemuppgifter att göra, bland annat testbedömningar. Vid det andra tillfället kommer vi att gå igenom de bedömningar du gjort samt diskutera kring olika aspekter.

Du anmäler dig via e-post till parasport@danssport.org. Din anmälan ska innehålla namn, dans, nivå du i dag är domare på samt kontaktuppgifter. Om du inte kan delta live vid det första tillfället behöver du också ange det.  Sista anmälningsdag är 26/2

Utbildningen genomförs:

Del1 27/2 18.00-21.00
Del 2 17/4 18.00-21.00

Frågor mejlas till parasport@danssport.org


Om vårt arbete med reglementen och utveckling av domarhandledningar för rullstolsdans

Arbetet med att ta fram reglementen för rullstolsdans har pågått i drygt ett år. I Freestyle Showdans, Standard och Latin finns internationella regelverk att utgå ifrån, men i Bugg har vi behövt göra mer från grunden.

Reglementen, tillsammans med klassificeringsreglementen, är nu klara för beslut av förbundsstyrelsen och kommer tas i bruk så snart som möjligt därefter.

När vi utbildat domare kommer vi kalla till ett bedömningsmöte för varje disciplin. På detta möte lägger vi grunden för en domarhandledning som vi avser tillämpa under 2023. Vi kommer också gemensamt överens om hur vi tillsammans fortsätter utvecklingsarbetet på bästa sätt.

Foto: Renata Kaleta

Sandra Svanberg 23-02-21